От много години вече статистиката ежегодно отбелязва една засилващава се тенденция, а именно че броят на българските граждани, преселващи се в други държави, отбелязва постоянно нарастване. Очакванията са тази тревожна тенденция да се запази и в близките години, като причините за тази мигрантска вълна са от най-различно естество, на най-вече социални и икономически.

Данните показват също, че все повече българи, които пребивават в чужбина, разчитат на социално подпомагане, като процентът на получаващите социални помощи е в пъти по-висок спрямо процента на получаващите помощи други чужденци в отделните държави. Остава и значителен броят на българските граждани, които упражняват нискоквалифициран и зле заплатен труд, поради което значителен процент от заетите със задължително осигуряване получават допълващи социални помощи.

Какви сезонни работници се търсят в чужбина

Кои са основните проблеми, с които се сблъскват работещите българи, които полагат труд в чужбина, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

В практиката на юристите, упражняващи дейността си в сферата на трудовото право, често срещани са проблемите на хората, които се завръщат в страната, след като са претърпели разочарование от условията на работа в друга държава и търсят възмездие, най-често с търсене на възможности за получаване на допълнителни парични средства по формата на обезщетения или друг вид плащания. За жалост, гражданите не винаги имат основания за това.

istock
istock

Основните проблеми, с които се сблъскват българските граждани в чужбина, се отнасят до неспазване на трудовото законодателство, измами от страна на посредници за намиране на работа, неизплащане на трудови възнаграждения, невнасяне на социални и здравни осигуровки, непризнаване на отработени работни часове, задържане на лични документи от страна на работодатели, липса на средства за пребиваване.

Предлагат единен регистър за признаване на дипломи от чужбина

Други въпроси, по които се търси съдействието на юристите, са формалностите около получаването на детски надбавки, получаване на пенсии в България след работа в чужбина, въпросите, свързани със самоосигуряването, права на хората с увреждания, начини за легализиране на дипломи за завършено образование или за професионална квалификация и др.

Като един от значителните проблеми на работещите в чужбина български граждани се очертава нерегламентираната заетост. Много мигранти работят без трудови договори и без да имат здравни и социални осигуровки, полагат труд в извънработно време и почивни дни, като често стават жертва на експлоатация.

istock
istock

Липсата на здравно осигуряване на значителна част от българските граждани в чужбина също е един от най-значителните проблеми. Все повече чуждестранни болници и клиники предявяват финансови претенции за неуредени сметки от български граждани, които са били лекувани и не са заплатили разходите за лечението си. Претенциите се предявяват пред Посолствоата на България, което обаче не е страна във взаимоотношенията пациент – лечебно заведение – здравна каса.

Продължава да стои нерешен въпросът с намирането на средства за оказване на хуманитарна помощ на български граждани, изпаднали в тежко социално положение, както и за съдействие и закрила на лица, жертви на трафик или на други престъпления. Тъй като Посолствата не разполагат с никакви финансови средства за подобни случаи, се налага да се търси помощ от различни неправителствени организации, фондации или фирми, които да поемат финансовите разходи.

Друг сериозен проблем, с който се сблъскват българските граждани в чужбина, е липсата на езикови познания. Много работници пристигат в друга държава, подмамени от обещания за добре платена работа, без да владеят език, и често са принуждавани да подписват документи, без да знаят тяхното съдържание.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg