През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. със 7,8 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 16,2 на сто, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 15,5 на сто, и "Добивна промишленост" - с 14,6 на сто. Намаление на заплатите с 2 на сто е регистрирано в дейност "Хуманно здравеопазване и социална работа". 

Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1771 лв., за май - 1708 лв., и за юни - 1710 лева. 

Половината фирми у нас са вдигнали заплатите на служителите си

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13,4 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 21 на сто, "Други дейности" - с 19 на сто и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 18 на сто. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4216 лева; "Финансови и застрахователни дейности“ - 2739 лева;  "Добивна промишленост" - 2544 лева.

istock
istock

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1058 лева; "Други дейности" - 1185 лева; "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1262 лева.

Вижте новите заплати на учители и директори

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7,8 на сто, а в частния - с 15,4 на сто.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34,4 хил., или с 1,5 на сто, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2,31 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите има в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30,5 на сто, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 4,6 на сто, и "Операции с недвижими имоти" - с 4,1 на сто. Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Образование" - с 1,6 на сто и "Строителство" - с 1,2 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg