В края на февруари 2021 г. средствата, натрупани в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърен фонд, са в размер на 3,316 млрд. лв.

Това е с около 10 млн. лв. повече от януари, когато парите са били 3,306 млрд. лв., показват данни на Министерство на финансите. През последните няколко месеца се запазва тенденцията към плавно нарастване на средствата във фонда.

Трансферираните през февруари 2021 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в Държавното обществено осигуряване (ДОО) са в размер на 9,79 млн. лв. при 13,98 млн. лв. през януари. За цялата 2020 г. сумата е 188,68 млн. лв.
 

На 16 декември правителството прие Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2021-2023 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност.

Кои губят, ако прехвърлят втората си пенсия в НОИ

"Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея“, пише в документите.
 

istock
istock

Така на практика резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват все така и към момента и това според управляващите е най-безопасната стратегия.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg