Когато един инвеститор купува акции, облигации, недвижими имоти, депозитни сертификати или други активи, той очаква да получи възвръщаемост на парите, които първоначално е вложил. Също така се предвижда по-голяма възвръщаемост от акции, отколкото от банкови сертификати за депозит, тъй като акциите имат по-голям инвестиционен риск. Инвестиционният риск е възможността инвестицията да не постигне очакваната възвръщаемост.

Целта на всеки инвестиционен план е да получите възможно най-голяма възвръщаемост за риска, който сте готови да поемете. Това прави съотношението между поетия риск и очакваната доходност една от най-важните взаимовръзки за всеки инвеститор. Тази връзка е винаги пропорционална, тоест колкото по-висок е поетият риск, толкова по-голяма е очакваната доходност (реалната може да е съвсем различна).

Какво да правим с парите си при инфлация

Безрисковата норма на възвръщаемост (БНВ) е теоретичната норма на възвръщаемост на инвестиция с нулев риск. Безрисковият процент представлява лихвата, която инвеститорът би очаквал от абсолютно безрискова инвестиция за определен период от време. Реалният безрисков процент може да се изчисли чрез изваждане на текущия процент на инфлация от доходността на облигацията, съответстваща на продължителността на инвестицията.

istock
istock

На теория безрисковият процент е минималната възвръщаемост, която инвеститорът очаква за всяка инвестиция, тъй като няма да поеме допълнителен риск, освен ако потенциалната норма на възвръщаемост е по-голяма от безрисковата. На практика обаче безрисков процент не съществува, тъй като дори и най-безопасните инвестиции носят минимален риск. Или с други думи – инвестиция без никакъв риск за съжаление няма.

БНВ все пак е един от най-основните компоненти на съвременните финанси, тъй като много от най-известните теории в областта на финансите използват безрисковия лихвен процент като основен компонент, чрез който се получават други оценки. Такива методи са модерната портфейлна теория (MPT), моделът за оценка на капиталовите активи (CAMP), рисковата премия, моделът Блек-Скоулс за оценка на опции и коефициентът на Шарп.

Предлага ли модерната портфейлна теория „безплатен обяд“

Стремежът на всеки инвеститор е да открие идеалната инвестиция – с нисък риск и висока възвръщаемост. И въпреки че в живота рядко има идеални неща, съществува едно популярно решение на този проблем – модел, който максимално се доближава до инвеститорския идеал, а именно модерната портфейлна теория. Тя е разработена през 1952 г. от нобеловия лауреат Хари Марковиц, като и до днес се ползва от много инвеститори.

Как да инвестираме правилно в недвижим имот

Американският икономист пръв насочва вниманието не към броя инструменти, в които инвестира отделният инвеститор, а към типа им и взаимовръзките между тях. На база тези взаимовръзки може да бъде изграден портфейл от активи. При правилно подбиране на включените активи, общият риск на портфейла ще бъде по-нисък от сбора от рискове на отделните активи, включени в него. Така Марковиц показва, че когато инвестираме, не е достатъчно да купим каквито и да е активи, а е важно да изберем точната комбинация между тях.

istock
istock

Диверсификацията може да се определи като единственият „безплатен обяд“ в инвестирането. Ползата от портфейлното инвестиране е в подобряване на доходността и намаляване на риска, което не би било възможно при отделни инвестиции, а само при комбинирането им.

На базата на този модел са изградени взаимните фондове, борсово-търгуваните индексни фондове (ETF) и т.нар. колективни инвестиционни схеми. В тях инвестират много на брой участници, обикновено с малки суми. Това са готови портфейли с различни нива на риск и очаквана доходност, подходящи за всеки тип инвеститор.

Тези фондове са съвкупност от значителен брой активи. Могат да бъдат включени различни компании от различни сектори и различни държави. От друга страна възможността инвеститорът да внася достъпна за него сума на равни интервали от време осреднява цената, на която купува активите. Това намалява риска от покупка при неизгодни пазарни нива.

Времената са ужасни за тези, които спестяват

Кои инвестиции за нискорискови

Няма универсална формула за това в какво точно да инвестирате, но трябва да сте запознати с възможните опции, за да направите информиран избор. Примери за нискорискови инвестиции са облигации, банкови депозити, взаимни фондове (паричен пазар, облигационен и смесен консервативен), пенсионни фондове, P2P кредити, споделени инвестиции в недвижими имоти.

istock
istock

Персоналната инвестиция в имот е спорна тема. От една страна стои традиционната българска свързаност със собственост на имоти, която категорично определя тази инвестиция не само като безрискова, но и като жизненоважна. Имотът дава сигурност, защото е нещо, което можеш да видиш и пипнеш, и освен това никой не може да ти го открадне (освен при измама с документи).

Как се правят сделки с ценни книжа на капиталовия пазар

Но икономическите анализатори обикновено поставят инвестицията в имот по-скоро в категорията от балансиран към висок риск. Причината за това е капацитетът на пазара на имоти за резки големи движения – както нагоре, така и надолу. Има периоди на излишък в предлагането, водещи до намалено запълване на имотите под наем и до загуби за наемодателите поради постоянните разходи. Също така в някои периоди е много трудно да се продаде имот поради ниското търсене.

istock
istock

Някои експерти определят и земеделската земя като изгодна и нискорискова инвестиция. Цeнaтa e вce oщe значително ниска в cрaвнeниe cъc cъщaтa в ocтaнaлитe cтрaни-члeнки нa EC. В cъщoтo врeмe бългaрcкaтa зeмя e мнoгo зaпaзeнa пo oтнoшeниe нa cвoeтo плoдoрoдиe и cрaвнитeлнo ниcкoриcкoвa cпрямo прирoдни бeдcтвия, кaквитo пo-чecтo cъпътcтвaт зeмeдeлиeтo в Зaпaднa Eврoпa. Най-търсени са земеделските парцели край Черноморието и Добруджа.

Глaвният oпpeдeлящ apгyмeнт зa размера на поетия риск обикновено e възpacттa нa инвecтитopa. Koлкoтo пo-млaд е човек, тoлкoвa пoвeчe pиcк мoжe дa cи пoзвoли дa пoeмe. И oбpaтнo – c напредване на възpacттa тoлepaнтнocттa към pиcк логично нaмaлявa. Разбира се и тук има изключения, но те само потвърждават правилото.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg