Според последните статистики от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), швейцарците се явяват най-големите спестители в страните от организацията.

През 2022 г., средният процент на спестявания на домакинствата в Швейцария достига около 19%, в сравнение със средните 6% в Европейския съюз. Този феномен разкрива значителна разлика във финансовите навици и култура на спестяване между различните държави.
 
Инфографиката показва различията в пристрастията към спестяване в различните европейски страни. Франция и Германия се нареждат над средните за Европа, с процент на спестявания от около 11%. В сравнение с тях, Италия отличава със значително по-ниски стойности от около 2%, показвайки предизвикателствата пред някои домакинства в управлението на финансите си.

Кои са най-често срещаните грешки в личните финанси

Коефициентът на спестяване, както е представен в това проучване, представлява общата сума на спестяванията като процент от нетния разполагаем доход на домакинствата. Този показател обхваща нетната заплата, увеличена със социалните помощи и намалена с платените данъци. Такъв подход осигурява цялостен обзор на средния дял от дохода, който домакинствата са в състояние да спестяват, увеличавайки по този начин техните финансови активи година след година.
 В кои държави хората спестяват най-много

Швейцарците заемат лидерска позиция в навици за спестяване сред страните от ОИСР, като подчертават важността на културата на спестяване във формирането на здрава финансова основа. Същевременно, разликите в Европа разкриват комплексността на факторите, които влияят върху финансовите решения на домакинствата. Дългосрочният ефект от тези различия може да има значителни последствия за стабилността на икономиката в отделните страни и региони.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg