Ако имате заделени пари, които искате да инвестирате, вероятно първото нещо, което ви идва на ум, е да купите недвижим имот. За нас, българите, това е съвсем логична и разумна инвестиция, защото имотите са нещо материално, което можем да видим и да пипнем. „Моят дом е моята крепост“ е максима, която се е вкоренила в нашата народопсихология.

Въпреки останалите алтернативи, като нов депозит, застраховка, вложение във взаимен фонд или на фондовата борса, повечето хора се ориентират именно към имотите. Обикновено първо си осигуряват собствен дом, а след това инвестират в жилище, което да отдават под наем. Друг вариант е продажбата на вашия имот и покупката на нов с по-висока очаквана възвращаемост.

Кредит за жилище или пари в банката

Плюсове и минуси на инвестицията в имот

В действителност може да се каже, че недвижимият имот носи двойна изгода – веднъж от текущата доходност и втори път от капиталовата печалба. Текущата доходност представлява съотношението между нетните наемни вноски за една година и пазарната цена на имота към момента.

Наемът е редовен и предвидим паричен поток, на който много хора разчитат като допълнителен доход. Тази черта донякъде го оприличава на купонния доход от облигациите. За да изчислите нетния доход, трябва да приспаднете оперативните разходи по поддръжката на имота от вноските от вашите наематели. Оперативните разходи включват както дребни ремонти и покупки за жилището, така и данъци, такси, застраховки, пропуснати ползи от липсата на наемател и т.н.

istock
istock

Капиталовата печалба от своя страна представлява разликата между сумата, която бихте получили за имота, ако го продадете, и тази, която сте заплатили за него. И тъй като цените на имотите постоянно варират, печалбата много наподобява поведението на акциите на борсата. Това се счита и за по-рисковият компонент на имотната инвестиция.

Друг голям плюс е, че понякога и вие можете да влияете върху стойността на жилището, например чрез ремонт и обзавеждане. Наемът служи и като застраховка срещу инфлацията, която би трябвало да се индексира в неговата стойност. Историята познава немалко случаи, в които заради инфлация, фалити на банки и пробиви в сигурността спестяванията на хората могат от хиляди да се стопят до стотинки в рамките на само една нощ.

Все по-често посягаме към спестяванията си

Основен недостатък на този тип инвестиция е ниската ликвидност на имотите. Няма как да продадете собствеността си бързо, ако спешно ви трябват пари. Освен това е почти невъзможно скоро след покупката да продадете имота и да излезете на печалба. И за разлика от пакет акции например, няма как да продадете жилището на части.

Въпреки всички тези неудобства, имотът си остава предпочитана инвестиция в България. Ако желаете да вложите спестяванията си в нещо стабилно и сигурно, то недвижимите имоти традиционно са по-безопасна алтернатива, в сравнение например с фондовите борси. Дали тя обаче е успешна може да се разбере след години, затова се заредете с търпение.

Капиталовите пазари – риск и печалба

Капиталовият пазар е финансов пазар на ценни книжа, който се разделя на фондов пазар и пазар на облигации. Този пазар обединява компании, които се нуждаят от финансиране, с други граждани и фирми, заинтересовани от своя страна да инвестират своя капитал, така че да бъде произведена икономическа стойност.

Подходяща инвестиция ли е златото

istock
istock

Инвестирането в ценни книжа се е доказало като доходоносно, но освен за печалбата е много важно всеки инвеститор да помисли и за риска, който е склонен да поеме и може да си позволи. Правило №1 в инвестирането е именно фактът, че рискът е правопропорционален на доходността.

Ако се стремите към по-висока доходност, ще ви се наложи да поемете и по-висок риск. Всички видове инвестиции са обвързани с определени рискове. Един от най-големите рискове е ликвидният. Ликвидният риск се състои в невъзможността даден актив да се продаде на близка до справедливата му цена. Той е най-силно проявен при слаборазвитите пазари, където няма много активни участници.

Представете си, че не можете да продадете акциите си, защото търговията с тях е твърде слаба. С този риск не бива да се прави компромис, защото можете да се окажете в ситуация капиталът ви да бъде заключени в даден актив, от който не можете да се освободите. Можете да избегнете този риск като просто не влизате в позиции, от които не можете да излезете.

В какво да вложа парите си

Друг съществен „подводен камък“ е пазарният риск. Той се състои от няколко други вида рискове, но като цяло се определя във възможността да реализирате загуби поради неблагоприятни изменения в цените на дадените активи. За разлика от ликвидния риск обаче, пазарният е много по-сложен за избягване и няма как да се отстрани напълно. За индивидуалните инвеститори с малки портфейли е почти невъзможно да избегнат пазарния риск.

istock
istock

И докато пазарният риск засяга пазара като цяло, уникалният риск е присъщ за всяка компания поотделно. Той се състои във възможността дадената компания да изпита трудности, поради независещи от пазара причини. Най-лесният начин за избягване на този риск е старото правило за диверсификацията – не слагайте всички яйца в една кошница. Чрез разпределяне на капитала в няколко различни класа активи или компании се намалява възможността за сериозна загуба поради спада на една отделна компания.

В сравнение с компаниите в САЩ, тези в Европейския съюз имат по-голяма зависимост от банковото кредитиране за финансиране. Усилията да се даде възможност на компаниите да наберат повече средства чрез капиталовите пазари се координират чрез инициативата на Съюза за капиталови пазари. Българската фондова борса – София АД е регулиран пазар на финансови инструменти и към момента е единствената действаща фондова борса в България.

И въпреки че инвестицията в акции, облигации и ETF-и (борсово търгувани фондове) може да бъде много печеливша, в повечето случаи тя не е предпочитаният инвестиционен метод у нас. Хората, които нямат опит в тази сфера, се насочват основно към недвижимите имоти – една нискорискова инвестиция, която се отплаща бавно, но сигурно във времето.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg