Има ли право работодателят ни да ни подлага на каквито си иска тестове, за да докаже, че сме излъгали или на друго такова изследване, с което не сме съгласни? На този въпрос дава отговор експертът по трудово право Тодор Капитанов. 

В България няма законова уредба, която да позволява на работодателите да правят тестове с детектор на лъжата или подобни такива изследвания

Понякога се случва работодателят да предупреждават служителите, че при определени обстоятелства ще ги подложи на различни тестове и изпитания, включително на детектор на лъжата, с цел да бъде установена например лоялността или съвестността при изпълнение на служебните им задължения.

Хората, които участват в изследването с детектор на лъжата, го правят на доброволен принцип и подписват декларация за това. Винаги може да откажете да минете на полиграф (детектор на лъжата).

Полиграфът и други подобни технологии навлизат сериозно в личното пространство на служителите. Тяхната употреба повдига както правни, така и етични въпроси.

Конституцията на Република България прокламира, че никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без доброволното му писмено съгласие.

Как се плаща за работа на повикване

pixabay.com
pixabay.com

Отделно от това, работодателят е задължен да пази достойнството на работника или служителя. В такъв случай отказа на работник или служител да премине теста през полиграф или друго подобно техническо средство не е нарушение на трудовата дисциплина.

В трудовото законодателство резултатите от такива тестове не са основание за носене на дисциплинарна отговорност или за освобождаване от заеманата длъжност.

В закона няма изрично определени правила относно допустимостта на такива тестове и изпитания от страна работодателя към служителя. Поради това те могат да бъдат използвани само при наличие на изрично информирано съгласие от съответните служители.

Уволняват работници заради постове и снимки във Фейсбук

Тъй като обаче в контекста на трудовите и служебните отношения е спорно, доколко двете страни са равнопоставени (винаги е налице йерархическа подчиненост), много трудно може да се докаже, че съгласието е дадено доброволно, без външна принуда. Подлагането на служител на детектор на лъжата е нарушаване на личните му свободи.

pixabay.com
pixabay.com

Дори в Наказателно-процесуалния кодекс тази експертиза не е сред способите на доказване и резултатите от нея не се приемат като доказателство в съдебния процес.

Могат ли да ни глобяват, ако закъснеем за работа

Работодателят няма право да изисква повече информация от тази, предвидена в трудовото законодателство. Той няма право и да разкрива Ваши лични данни на трети лица без Ваше съгласие, освен в случаите, когато законът постановява друго.

При отклонение на работодателя от трудовото законодателство, работника или служителя има пълното право да сигнализира „Главна инспекция по труда“, осъществяваща цялостния контрол за спазване на трудовите разпоредби.

Справка:

чл. 29, ал. 2 от Конституция на Република България

чл. 127, ал. 2 от Кодекса на труда


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg