Очаква се 2024 г. да бъде година на напредък за развитието на зарядна инфраструктура за електрическите превозни средства, се посочва в кратък анализ на Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ), предоставен на БТА.

През 2023 г. динамиката на развитие на електрическата мобилност в Европа и света се увеличи. България имаше преднина в региона, но в последните две години се забави значително. Рискуваме да изостанем от общите тенденции. Държавата закъснява с активната си роля за развитие на електрическата мобилност и макар да се опитва, го прави по стария познат начин.

България е единствената страна в Европейския съюз, която няма система за подпомагане на бизнеса и потребителите. Липсва национална стратегия, план за работа.

Безплатно ли паркират електромобилите

През 2022 година се създаде работна група - "Комисия за устойчива мобилност". Целта беше да се изработи национална карта за развитие на устойчива мобилност с акцент върху електрическата такава. Тази добра инициатива не проработи дълго. Направи се нещо, за да се изпълнят формалните условия и да се получи първия транш от средствата по плана за възстановяване и устойчивост.

До края на месец март 2024 г. се очаква представяне на обществено обсъждане на проект на Закон за насърчаване на електрическата мобилност, което е добре. Прави обаче впечатление, че проектът е изработен изцяло в рамките на едно министерство. В разработката не участва нито един представител на най-голямата браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ.  В проекта няма нито един ред за подготовката на кадри. Вмъкнати са текстове, които нямат място в такъв закон. Да се надяваме, че при обсъждането ще се прояви разум, експертност и тези пропуски ще бъдат отстранени. 

istock
istock

Развитие на електрическите превозни средства и зарядната инфраструктура

от октомври 2023 г. март 2024 г.

(спрямо Април – Октомври 2023)

Вид ППС

Октомври 2023

Март 2024

Ръст в брой

Ръст в %

Предишен 6 м. период

Спрямо предишен период

Автомобили

3544988

3556145

11157

0,3%

3,4%

Спад с 3,1%

Само леки

2994837

3007920

13083

0,4%

3,3%

Спад с 2,9%

Само електрически

9889

13466

3577

26,6%

33,3%

Спад с 2,9%

Само хибридни

35621

51910

16289

31,4%

25,0%

Ръст с 6,4%

Зарядни станции

1350

1760

410

23,3

24,90%

Спад с 1,6%

Локации на зарядни станции

820

1250

430

34,4

25,90%

Ръст с 4,5%

*Информацията е от Портал за отворени данни – Open Data BG 

 

*Автомобили:

Общо автомобили – 3 556 145 през март 2024, спрямо 3 544 988 през октомври 2023 г. Това са с 11 157 автомобила повече, но като ръст се наблюдава спад спрямо предишния период с 3,1%.

Леки автомобили – 3 007 920 през март 2024, спрямо 2 994 837 през октомври 2023 г. Или 13 083 леки автомобила повече, отново със спад от 2,9% спрямо предишния период.

Електрически автомобили – 13 466 през март 2024, спрямо 9 889 през октомври 2023 г. Това са с 26,6% електрически автомобила повече със спад спрямо предишния период от 2,9%.

Хибридни автомобили – 51 910 през март 2024, спрямо 35 621, през октомври 2023 г. Това са с 31,4% хибридни автомобила повече, което е ръст спрямо предишния период от 6,4%.

Изграждат 1530 нови зарядни станции за електромобили у нас

Забележка: Забелязва се спад при всички превозни средства, с изключение при хибридните, където имаме отчетлив ръст. Това показва, че интересът към тях нараства и те стават все по-предпочитани при покупка.

Зарядна инфраструктура: 

*Зарядни станции1 760 общо зарядни станции през март 2024 г., спрямо 1 350 през октомври 2023 г. Тоест увеличение от 410 зарядни станции. Въпреки това в сравнение с предишния период темпът на увеличение е спаднал с 1,6%.

Забележка:  От общо 1 760 зарядни станции, 1 250 са AC (променлив ток) с мощност до 22 kW, а 381 са DC (прав ток) бързозарядни станции с мощност между 24 kW и 150 kW.

*Локации за зарядни станции: 1 250 общо зарядни станции през март 2024 г., спрямо 820 през октомври 2023 г. Тук увеличението е с 430 локации за зареждане или 4,5%.

istock
istock

Забележка: Темпът на увеличение на локациите (местата за зареждане) показва завишен интерес към развитието на зарядната инфраструктура и повече точки за зареждане.

*Информацията е от сайта – "Всичко Ток"

Действащи мерки за насърчаване на електрическата мобилност:

- Стимули за собствениците на електромобили (физически или юридически лица) включват: преференциално данъчно третиране и липса на такси за паркиране в платени зони.
- собствениците на електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди – както и на електрически превозни средства от категории L5e, L6e и L7e, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 са освободени от заплащане на годишен местен данък за тези превозни средства.
- електрическото превозно средство се определя като пътническо превозно средство с изцяло електрически двигател, който няма двигател с вътрешно горене.
- собствениците на електромобили не заплащат паркиране в платените зони на градовете София, Пловдив и Бургас и др..
- Националният доверителен екофонд управлява инвестиционния проект за климата и програмата за насърчаване на използването на електрически превозни средства. Програмата предоставя безвъзмездни средства за проекти, свързани с насърчаване на използването на електромобили от публичните органи. Министърът на околната среда и водите разпределя средствата между държавни и общински институции.

Фокусът е върху превозни средства, които могат да се използват за обществено-обслужващи дейности, включително: почистване; поддръжка на паркове; социални услуги; проверки; и осигуряване на вътрешноградски обществен транспорт в малките населени места с малък пътникопоток.

Списъкът с електромобили, които могат да бъдат закупени по програмата, е разширен. 

Субсидиите са

- за среден клас M1 (автомобили до 8 места) и N1 (товарни автомобили с максимално допустимо тегло до 3,5 тона) EV – 20 000 лв.
- малки L7e – 20 000 лв.
- микробуси – 40 000 лв.
- клас M1 и N1 (6+1 и 7+1 места) – 30 000 лв.
- до 3000 лв. за закупуване на различни видове надстройки за почистване, превоз на товари и поливане на малкия L7e. 


Основни предизвикателства:

За българските потребители те са най-вече:

- Цена - електромобилите остават по-скъпи от превозните средства с вътрешно горене – както превозните средства, така и застрахователните премии. Няма национална програма за насърчаване на потребителите.
- Свобода на пътуване - въпреки че системата за таксуване се разраства доста бързо, тя все още не е достатъчна, за да осигури безпрепятственото и лесно зареждане на електромобилите в цялата страна.


Необходим е адекватен закон за насърчаване на електрическата мобилност

- Да бъде определено министерство/а, които да бъдат ресорни и с конкретни задачи по развитието на електромобилността.

- Да се използва активно експертността на секторните организации като ИКЕМ и др.

- Да се регламентира задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на поне две места за паркиране.

- Да се заложат нормативно стимули за електроразпределителните дружества да предоставят лесен достъп до електроенергийната мрежа.

- Да се въведат преференциални финансови инструменти за малките и средните предприятия, които инвестират в изграждането и управлението на инфраструктура за зареждане с електроенергия.

- Да бъде създаден национален портал от типа SmartGrid за връзка между ЕСО, ЕРП, операторите на зарядна инфраструктура и услуги в сферата на електрическата мобилност.

Важен ангажимент на държавата е да предостави облачна услуга за общодостъпна информация за зарядните точки, условията за ползване, услугите и т.н.

И не на последно място –  държавна политика за подготовка на кадри за електрическата мобилност.

---------

ИКЕМ e браншова организация в сектор "Електрическа мобилност" и следва световните и европейски практики в сектора, законодателство, международни контакти, стандартизация, мрежа от партньорства на бизнеса с общини и други организации, нормативна уредба и национална позиция в рамките на ЕС, образователен модел с университети, професионални гимназии и бизнеса за подготовка на кадри и много други.

www.emic-bg.org

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase