Всеки шофьор знае, че на пътя винаги съществува риск. И колкото повече пътувате, толкова по-необходимо е да имате най-важните автомобилни застраховки. Те дават защита на вас, вашите пътници и вашия автомобил. Най-добре е никога да не ви се налага да „задействате“ полиците си, но те ще ви дадат сигурност и ще ви спестят значителни разходи в случай на пътен инцидент. Има няколко основни автомобилни застраховки, на които можете да разчитате.

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

В случай че причините ПТП и имате валидна застраховка Гражданска отговорност (ГО), вашият застраховател ще поеме отговорността за изплащане на обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди по ваша вина. Застраховката ГО на автомобилистите е насочена към трети лица, но тя защитава и вашата финансова стабилност. Представете си какви биха били последиците за вас, ако трябваше лично да плащате дължимите обезщетения. А те, особено при неимуществени вреди, могат да са изключително високи – десетки и дори стотици хиляди лева.

Какви права ви дава застраховка „Гражданска отговорност“

Не напразно тази застраховка е задължителна – чрез нея се гарантира обезщетяването на невинно пострадалите при пътни произшествия. От защитния механизъм на застраховката ГО се възползват също и пострадалите в катастрофи, причинени от шофьори без валидна застраховка или неидентифицирани автомобили. В тези случаи обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд (ГФ). С всяка продадена полица ГО се превежда вноска (в размер на 10,50 лв. за 2021 г.) към „Фонда за незастраховани МПС“, управляван от ГФ. С други думи, всеки застрахован собственик на автомобил допринася за това невинно пострадалите при ПТП да получат обезщетение в случаите на липса на застраховател, който да поеме тази отговорност. Всеки от нас би могъл да пострада невинно в пътен инцидент, затова е справедливо да може да разчитаме на компенсация за нанесените ни вреди.

istock
istock

Гражданска отговорност“ при закупуване на нов автомобил

Ако сте купили нерегистриран автомобил, нов внос, трябва да сключите задължителна застраховка ГО. Тя ще ви бъде необходима при регистрацията на автомобила в КАТ. За сключване на полицата трябва да представите договор за покупко-продажба на автомобила. След като регистрирате колата в КАТ, отново трябва да се върнете при застрахователя, за да представите талона на МПС-то.

Застрахователният пазар у нас отчита динамичен растеж

При покупка на регистриран автомобил продавачът е задължен да ви предостави всички документи по действащата застраховка – полица, контролен талон, зелена карта. След като вече имате необходимите документи, в срок от 7 дни трябва да уведомите застрахователя или застрахователния брокер за извършената сделка. Това става с писмено искане за прехвърляне на правата по застраховката.

Застраховка „Каско“ на автомобилистите

Тази застраховка вече е насочена към вас – осигурява обезщетение при увреждане, кражба или унищожение на вашия автомобил. Ако сте участници в ПТП, ако автомобилът ви стане обект на посегателство от страна на трети лица или му бъде причинена вреда, независимо дали от вас или от друг, чрез обезщетението по застраховката ще си спестите сериозни разходи.

Предлагат се различни варианти на Каско, като най-общо могат да се определят две базисни застраховки Каско – частично и пълно. Рисковете, които всеки един застраховател покрива, както и изключенията от покритие, са предмет на сключения договор. Запомнете – информираният избор е едно от най-важните условия, за да останете доволни от вашата застраховка.

Подготвят промени в застраховка „Гражданска отговорност“

Може би сте чували оплаквания от познати, че от застраховките няма особено голям смисъл, защото когато имаш нужда, те все нещо не покриват. Важно е да сте наясно, че застраховките са сложни продукти с много особености. Затова и потребителите невинаги успяват да изберат правилния продукт с всички желани от тях покрития. Когато избирате застраховка Каско, трябва да внимавате за някои особености.

istock
istock

Много застрахователни компании предлагат базови пакети за застраховка Каско на доста примамлива цена, но и с ограничени покрития. С такъв пакет не очаквайте покрития за всички рискове, нито пък пълно възстановяване на щетите при по-тежки инциденти. В базовите пакети обичайно са включени рисковете пожар и природни бедствия и ПТП, но може да няма покритие за кражба, грабеж, вандализъм, паркинг. Преценете добре на кои покрития държите, преди да се спрете на готов пакет с ниска цена.

Ако бюджетът ви е наистина ограничен, но искате максимална защита на своя автомобил, консултирайте се със застрахователен брокер. Той познава в детайли офертите и практиките на повечето застрахователни компании и може да ви даде най-добър съвет и предложение коя застраховка Каско да изберете.

Какво не покрива Каското?

Щети по гуми“ е една от клаузите, която най-често предизвиква недоволството на клиентите. Много застраховки Каско не включват щети върху автомобилни гуми или само при определение условия, например ПТП. Нарязването и умишленото увреждане на гуми като цяло рядко се покриват. Друга особеност е, че обезщетенията зависят от възрастта на гумите и амортизацията. При някои застрахователни компании покритията са само за гуми на възраст до определен брой месеци. Според възрастта на гумите се изчислява и амортизацията. Това означава, че дори застраховката ви да има покритие за щети по гумите, то обезщетението най-често няма да е равно на цената на нови гуми.

istock
istock

Покритие за стъкла“ също важи само при определени условия. Ако стъклата са счупени при опит за кражба или друго злоумишлено действие, трябва да имате застраховка Каско на МПС с покрит риск „вандализъм“. В повечето случаи този риск е включен в разширените варианти като пълно Каско. Предлаганите застраховки частично Каско обикновено ограничават покритието до природни бедствия и ПТП. Дори застраховката ви да покрива този риск, имате право на обезщетение само в определени случаи. Ако стъклото ви видимо е счупено, наранено или има следи от кражба и взлом, застраховката ще покрие щетите. Но ако стъклото е премахнато изцяло и няма следи от злоумишлени действия, може и да ви откажат обезщетение. Това е така, тъй като повечето застрахователи не покриват липсващи части от автомобил, ако няма следи от злоумишлено действие. Същата клауза се прилага и при катализаторите.

Два стикера за застраховка „Гражданска отговорност“

Щети без документ“ са друг „тънък момент“. За доказване на много от покритите рискове по застраховка Каско се изискват различни документи. Например може да ви изискат протокол или служебна бележка от полицията, констативни протоколи и други. Ако по някаква причина сте пропуснали да се сдобиете с документ или изваждането му би отнело прекалено много време и усилия, някои компании предлагат и възможността за завеждане и одобряване на щети без част от документите. В тези случаи се прилагат различни ограничения. Те могат да са върху размера на щетите или върху броя на подобни недоказани щети. Не е рядкост застрахователят да покрие само 10 или 20% от щетата заради непредставени документи.

Застраховката „Помощ на пътя“ (Асистънс)

Чрез тази застраховка може да си спестите сериозни разходи, ако „колата ви остави на пътя“. Тя осигурява непосредствена помощ на пътя за вас и вашия автомобил, в случай че е обездвижен. Най-често се предлага към „Каско“ на автомобилистите, но има и възможности да си я закупите отделно.

Каква застраховка да изберем в различен етап от живота си

Застраховката има различния покрития, но най-общо те могат да включват транспортиране на автомобила, изтегляне, технически услуги при обездвижване на автомобила, ремонт на място и други. Предлага се при различен териториален обхват – само за България или с включено покритие „чужбина“. В зависимост от избрания вариант могат да се покриват разходи, свързани с престой на паркинг на увредения автомобил, нощувка в хотел на водача, транспортиране на пътници и багаж от увреденото МПС, медицинско транспортиране и т.н. Цената на застраховката варира в зависимост от покритието и други условия. При покупка на полицата проучете различни варианти на покрития и лимити, за да изберете най-подходящия за вас.­

БНР
БНР

Валидност на автомобилната застраховка в ЕС

Когато регистрирате автомобил в страна от ЕС, трябва да сключите застраховка „Гражданска отговорност“ за него. Както вече споменахме тя е задължителна и е валидна във всички останали страни от ЕС.

Не съществуват общоевропейски правила за допълнителните незадължителни автомобилни застраховки. Затова преди да пътувате в чужбина, проверете какви са условията на вашия застраховател. Застрахователите могат да прилагат различни условия за различните страни. Например вашата застраховка може да е ограничена по отношение на времето (например един месец в чужбина) или разстоянието (например 150 км от границата на вашата страна) или да не покрива някои видове рискове (например кражба) в определени страни.

Как да изберем какво да застраховаме

Трябва да регистрирате автомобила си в страната, в която живеете обичайно. Регистрация в приемащата страна не е необходима, ако можете да докажете, че пребивавате там само временно, например като студент. Когато регистрирате автомобила, трябва да представите доказателство, че сте сключили застраховка. Органите за регистрация на автомобили би трябвало да приемат застраховка от която и да е застрахователна компания, която е установена в тази страна или има офис там или има разрешение да предлага услуги в тази страна, дори ако няма офис в нея.

istock
istock

Ако се преместите в друга страна от ЕС и трябва да регистрирате своя автомобил там, проверете при вашия застраховател дали настоящата ви застраховка ще е валидна в тази страна. По принцип можете да застраховате автомобила си и в страна от ЕС, различна от вашата страна на пребиваване. Но не забравяйте да проверите дали застрахователната компания предлага международни услуги.

В случай че сегашната ви застраховка не е валидна в страната, в която се местите, или валидността ѝ изтича, ако регистрирате автомобила си там, свържете се със съответния национален информационен център, за да разберете кои застрахователи предлагат автомобилни застраховки в съответната страна.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg