инспекция по труда

Работа

Какви права имат работещите при работа по празниците

Въпреки че през 2024 г. официалният празник 6 май – Гергьовден, съвпада с четвъртия почивен ден от великденските празници – понеделник, той не се компенсира с неприсъствен ден. Според Кодекса на труда ...

0

Работа

Какви са най-честите нарушения на работното място

Над 220 хил. трудови нарушения е констатирала „Главна инспекция по труда“ през 2023 г. Проверени са били 40 160 предприятия с 1 628 790 заети лица в тях. Нарушенията на разпоредбите за осигуряване на ...

0

Работа

Какви са правата на младежите, започващи първа работа

По повод 116 години от създаването си Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) организира национална кампания за повишаване информираността за трудовите права на младежите, започващи ...

0

Работа

Погват фирми, които бавят заплати

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) стартират засилени проверки, насочени към гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Във фокуса на кампанията ...

1

Работа

Напомнят на работодателите да минимизират риска при работа в жегите

Инспекцията по труда напомня на работодателите, да предприемат мерки за минимизиране на риска при работа в горещините. При работа на открито се препоръчва  въвеждане на повече почивки и ако се налага ...

0

Работа

Може ли да ни уволнят, ако не спазваме правилата за безопасност

Осигуряването и гарантирането на безопасна и здравословна работна среда е двустранен процес. Законодателят е вменил на работодателя цялата отговорност по осигуряването на безопасност и здраве при работа, ...

0

Работа

Ще ви изплатят ли заплата, ако нямате договор

Работниците и служителите да не се съгласяват да подписват договори с фиктивни условия в тях, тъй като това възпрепятства контролните органи да съберат безспорни доказателства за нарушенията. Това съветват ...

1

Работа

Работодателите трябва да съобразят работата с прогнозата за опасно време

Главна инспекция по труда напомня на работодателите, че трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите в условията на неблагоприятни климатични явления.  При наличие ...

0

Работа

Как се заплаща трудът по празници

Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, както всяка година, „Главна инспекция по труда“ напомня за правата на работниците, които полагат труд на тези дни. Тези, които ще работят трябва ...

0

Работа

Нарушават ли се правата на работещите от вкъщи

Инспекцията по труда започва проверки за нарушения при хоум офиса. От там ще следят спазват ли се трудовите правила и режима на работа за служителите, които работят от вкъщи, съобщава ...

0