Над 220 хил. трудови нарушения е констатирала „Главна инспекция по труда“ през 2023 г. Проверени са били 40 160 предприятия с 1 628 790 заети лица в тях.

Нарушенията на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 116 688. По осъществяването на трудовите правоотношения са констатирани 111 983 нарушения. От тях най-голям брой засяга заплащането на труда - 24 074. Това са нарушенията, за които работещите най-често подават сигнали, уточниха от Инспекцията по труда. 

През 2023 г. са изплатени над 7,8 млн. лв. забавени възнаграждения на работниците и служителите. Установените нарушения по работното време са 13 362, а по възникването на трудовите правоотношения –  14 269. Случаите на работа без сключен и регистриран в Националната агенция по приходите трудов договор са 3495.

Бавят ли работодатели заплатите на служители

През 2023 г. са се увеличили случаите, в които инспекторите по труда са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения, тъй като установените нарушения са застрашавали пряко живота и здравето на работещите. Мярката е приложена 466 пъти при 315 за същия период на 2022 г. 

istock
istock

За 2023 г. са съставени 9979 актове за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 14,5 млн. лв.

Увеличил се е и броят на дадените разрешения за работа на непълнолетни, който достига до 14 827. През 2022 г. те са били 11 933.

От Инспекцията по труда апелират при нарушаване на трудовите права работещите да подават сигнали своевременно – докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона.

Нарушаване на синдикално право на сдружаване: История на един работник

За да приложат в пълна степен правомощията си, инспекторите по труда следва да докажат нарушението безспорно, което в някои случаи е свързано със задължително установяване на работещите да полагат труд в момента на проверката. 

Много често постъпват сигнали от работници, полагали труд без сключен писмен договор, които към момента на проверката вече не са били на работа. Те изразяват недоволство, че инспекторите по труда не са обявили трудово правоотношение, което обаче е извън правомощията на контролните органи, тъй като това нарушение не може да бъде установено по безспорен начин, ако хората не са заварени на работните им места.  

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg