неустойка

Кредитиране

Как можем да погасим кредита си предсрочно

Потребителите, които са изтеглили кредит, имат право по всяко време да го погасят изцяло или частично. Също така, те могат да се откажат от договора за заем без да дължат обезщетение или неустойка в 14-дневен ...

1

Съвети и мнения

Без неустойка за лъжливи оферти за почивка

Туристите вече няма да дължат допълнителни такси, ако решат да прекратят договора си с туроператора, ако мястото където ни настанят или условията на екскурзията не отговарят на предварително уговорените. Това ...

0

Последни

До 3 такси неустойка при прекратяване на договор с мобилен оператор

„На път сме да постигнем споразумение и с трите мобилни оператора неустойките при предсрочното прекратяване на срочни договори да бъдат в размер на максимум три месечни такси. Преди те задължаваха клиентите ...

4

Имоти

Укротяване на опърничав наемодател

В общия случай наемодателите се оплакват от некоректни наематели. Монетата обаче има и обратна страна. Как да постъпите, ако вие имате проблем с наемодателя, а не той с вас?Понякога наемодателите ...

0

Кредитиране

50 на сто от бързия кредит отиват за неустойки

Фирми за бързи кредити често задължават клиентите да плащат необосновано високи обезщетения при неизпълнение на договора. Например при нарушение на задълженията по контракта човек трябва да плати ...

2

Имоти

Хитрини в договора за наем пазят от измама

Често срещана сделка, особено в последните месеци, е наемателят да направи довършителните работи в нов апартамент и след определен срок от време да започне да плаща наем. Такава уговорка обаче крие ...

0

Последни

Мобилни оператори отново нарушават закона

Мобилни оператори отказват да прекратят без неустойка автоматично подновени договори. Въпреки промените в закона, хората не могат да се възползват от правото си да се откажат от мобилни услуги с едномесечно ...

1

Последни

Договор с оператор ще бъде прекратяван без неустойка

Договор с мобилен оператор ще може да бъде прекратяван от страна на абоната без той да дължи неустойка, с писмено предизвестие в рамките на 1 месец преди изтичане на крайния му срок. Самите мобилни ...

0

Кредитиране

Връщаме стоките от интернет до 14 дни

Всяка закупена от разстояние стока, независимо дали е поръчана чрез Интернет или по телефона, вече ще може да се връща на търговеца в рамките на 14 дни след доставянето й, а той от своя страна ще е длъжен ...

2