погасяване

Данъци

Варненските данъчни иззеха 59 хиляди лева от касата на търговец с горива

Над 59 хиляди лева иззеха варненските публични изпълнители от касата на търговец с горива, който има просрочени данъчни задължения, но отказва да ги изпълни доброволно. До налагането на тази крайна ...

2

Кредитиране

Средната ипотека се увеличи до 119 хил. лева

Средният размер на ипотечните заеми е нараснал от началото на годината и достига 119 хил. лв. при 106 хил. лв. през 2017 г. и 94 хил. лв. през 2016 г., показват данните в анализ на Райфайзенбанк-България. Експертите ...

8

Данъци

Погасителна давност на данъци

Много хора неправилно разбират погасителната давност на данъци. Те смятат, че ако не са плащали данъка си в продължение на 5 години, той ще се погаси по давност и задълженията ще отпаднат. Това е грешно ...

6

Кредитиране

Бум на заемите до 1 година

Хората се насочват към краткосрочните заеми, сочат данните на БНБ. Основната причина за това е, че през последната година те се чувстваха несигурни за работните си места и доходите си. Изтеглените ...

1

Кредитиране

Ипотеките стават все по-кратки

Сроковете на изтеглените ипотечни кредити намаляват. Тази тенденция се проявява в последните две години, сочат наблюденията на консултантската компания “КредитЦентър” за имотния пазар у нас.Ако преди ...

1

Последни

И Руно - Казанлък АД ще погаси предсрочно облигационен заем

Акционерите в Руно - Казанлък АД дадоха съгласието си за предсрочно погасяване на емисия облигации, издадени от дружеството. Ще бъде погасена главница в размер на 689 161 евро, заедно с начислените върху ...

0