стажове

Работа

Къде най-често се наемат стажанти у нас

Приоритет на националната политика по насърчаване на заетостта е осигуряването на повече възможности за реализация на младите хора в България. Това уверяват от Министерството на труда и социалната политика ...

0

Работа

Експлоатират млади работници с неплатени стажове

Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) настоява за по-качествени стажове за всички млади работници в Европа. Младежката безработица остава висока –  15% и това е демографската група, изправена ...

0

Работа

Обучават 7 000 безработни за най-търсените професии у нас

Близо 7000 безработни с ниска квалификация или без такава от 115 населени места ще могат да се възползват от обучения и стажове за безработни по ключови компетентности за най-търсените професии на трудовия ...

1

Последни

Едва 1% от стажантите са доволни от фирмите

Все повече фирми развиват свои стажантски програми, показва анкета на Българска стопанска камара сред 512 работодатели и 587 стажанти. Значителна част от анкетираните са предлагали или предлагат и в момента ...

0

Последни

БФБ отваря вратите си за стажанти

Българска фондова борса обяви стажантска програма за 2010 - 2011 година. Желаещите да натрупат умения, работейки на капиталовия пазар без заплащане, могат да избират между отделите в 4 дирекции, сред които ...

0