Да се променя една работеща данъчна система, осигуряваща балансиран бюджет, е неприемливо. Това е позицията на Българската търговско-промишлена палата по повод предложенията на КНСБ за данъчна реформа.

Според Палатата всички промени на действащите у нас системи трябва да бъдат разглеждани комплексно, а не частично. Към момента България има сравнително добре функционираща данъчна система, която през последните години показа и добра събираемост.

Кое мотивира работещи и работодатели да са на светло

В ситуация на трудно предвидима икономическата обстановка и очаквания за спад на БВП от над 7% (по данни на Европейската комисия) БТПП смята, че всяка промяна в данъчната система на страната може да създаде не само неяснота, но дори и хаос сред бизнеса и гражданите и възможност за негативен ефект върху събираемостта.

istock
istock

Още повече, компаниите няма да могат да планират бъдещите си разходи и ефекта върху резултатите им, което ще накара бизнесът да е предпазлив и по отношение на динамиката в работните заплати и назначаването на нови служители.

Според Палатата една система, която работи добре, не бива да бъде променяна!

Пламен Димитров: Нашата данъчна реформа няма да навреди на българите

Действително в редица страни намалението на ДДС е сред мерките, които правителствата предприеха за ограничаване на негативните последици върху икономика от COVID-19, но в повечето случаи неговото намаление не довежда и не гарантира намаление на цените за крайния потребител, както, предсказано от БТПП, се случи в България с последното намаление на ДДС.

Още повече, промяната в данъчната система би създала несъмнено възможности (вратички) за заобикаляне на облагането, което води до увеличаване на сивия сектор у нас, а не до неговото намаляване.

istock
istock

По отношение на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната и въвеждането на 15% данък върху доходите на физическите лица и данък върху доходите на юридическите лица, БТПП смята, че е недопустимо едни да бъдат облагодетелствани за сметка на други.

КНСБ иска промени в данъците за подсигуряване на 13-та заплата

Най-губещи биха се оказали хората с високи доходи, които са инвестирали в образованието си, генерират най-висока добавена стойност и/или се лишават от възможности за отдих, работейки на повече от едно място.

Известно е, че увеличението на данъците в България ще доведе до влошаване на позициите на страната ни в световните класации. Такъв подход е вреден за пазарната икономика, защото дестимулира най-активните граждани в обществото да повишават своята квалификация и да търсят допълнителна заетост.

Точно забележките по отношение на България в тези класации са най-добрият ориентир за всички в нашето общество, в това число и за синдикатите, за най-неотложните мерки, от които се нуждае българската икономическа среда и които в голяма степен са отразени в Националното тристранно споразумение, съвместно между национално представителните организации на работниците и служителите и работодателите, и правителството и още по-детайлно представени в Насоките за дейността на БТПП 2019 - 2023 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg