Данъчните са правили през миналата година проверки на физически лица, придобили имоти през 2014 г. и 2018 г. с материален интерес в диапазона 300 хил.- 900 хил. лв. Това се посочва в годишния отчет на Националната агенция по приходите за 2020 г.

Избрани са 224 лица, като на 160 души са назначени проверки  за установяване на факти и обстоятелства, на 56 човека е направена съпоставка  на имущество и доходите им, а на 6 е назначена ревизия.

За 14 лица са установени несъответствия в размер на 1 295 хил. лева, като 6 от тях са подали коригиращи годишни данъчни декларации и коригиран данък в размер 68 хил. лева. Приключили са ревизиите на 3 лица, като не са  установени допълнителни задължения. Продължават проверките 72 лица, пише още в отчета на НАП.

Данъчните са започнали и ревизии  на  собственици  на  луксозни  коли  модел  „Ролс  Ройс“,  „Ферари“, „Ламборджини“ и „Бентли“ през миналата година. Ревизиите са възложени по повод анализ на НАП и получена информация от КАТ, в т.ч. данни за лица и фирми, придобили луксозни автомобили през 2019 г. Възложени са 10 ревизии, като 8 от тях са приключили с допълнително установените задължения общо 55 290 лв.

Проверки са правени и на физически и юридически лица, собственици на луксозни автомобили  и  лизингополучатели/наематели,  по  повод  получена  информация  от извършени проверки на Главна дирекция „Фискален контрол“ за спрени автомобили по зимните и черноморските курорти. 

istock
istock

Към  31.12.2020  г.  са  приключили  345  проверки,  вследствие  на  които  са подадени 23 коригиращи справки-декларации по ЗДДС и е коригиран данъчен кредит в размер на 136 хил. лв. Възложени са 9 проверки за съпоставка на имущество и доходи на физически лица, от които 8 са приключили.

Спестяваме до 200 лева от годишен данък при ремонт в дома

Съставени са 2 акта за установени  нарушения.  Възложени  са  28  ревизии,  от  които  25  са  приключили. Допълнително установените задължения са общо 2525 хил. лева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg