Българите, работили в чужбина трябва да подадат данъчна декларация за получените доходи от 2015 г. Законът гласи, че всеки, който е полагал труд извън страната по-малко от 183 дни, трябва да декларира доходите си за годината, тъй като се води местно лице.

Доходите трябва да се попълнят в Приложение №9 от годишната данъчна декларация, където се посочват получените доходи и авансово удържаните в чужбина налози

Преди да подадете декларация е добре да проверите дали имате право да ви върнат част от авансово събраните данъци в чужбина. Причината е, че в България е в сила плоският данък от 10%, докато повечето страни по света има необлагаем минимум и прогресивна скала на облагане, тоестпо-високите доходи се облагат с по-висок процент.

В страната работят редица фирми, специализирани в уреждането на документите за връщане на част от удържаните при работа в чужбина налози, към които всеки може да се обърне.

Добре е едва след като ви върнат част от налозите, удържали зад граница, да подадете годишната си данъчна декларация в България, пише в. Стандарт. Така в нея ще можете да напишете реалния размер на получените доходи и крайната сума на платените данъци зад граница.

Ако например през лятото сте били на бригада в САЩ и сте получили 5000 долара, са ви удържали федерален авансов данък от 10%.Необходимо е да подадете данъчна декларация там и ще ви върнат удържаните 500 долара, тъй като България и САЩ имат Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).

При подаване на годишна данъчна декларация в НАП обаче доходът от 5000 долара също ще бъде обложен с данък от 10%. Ако при работата си в чужбина сте спечелили доход над необлагаемия минимум за съответната страна, вероятно ще ви възстановят само част от удържания данък. Налозите, които сте платили в чужбина може да се приспаднат от данъците, които дължите в България, ако между двете страни има подписано СИДДО.

Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации до НАП за доходите от 2015 г. е 3 май.