Националната здравноосигурителна каса е платила 4,58 милиона лева такса на Националната агенция по приходите за събирането на здравни вноски.

Това става ясно в Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.

„За администриране на публични средства НАП събира такса единствено от НЗОК, което я поставя в неравностойно положение спрямо останалите обществени и частни осигурителни фондове“, критикуват практиката в одитния си доклад от Сметната палата.

НАП следи сделки за укриване на данъци

В доклада се уточнява, че данъчната агенция администрира всякакви задължителни осигуровки – за пенсии, майчинство, болести, здравни вноски, за учителския пенсионен фонд, както и за частните пенсионни фондове, но събира такса за работата си само от здравната каса, което е несправедливо.

За периода 2014 – 2018 г. чрез "таксата" приходната агенция си е удържала 18.8 млн. лв. от здравни вноски, които би трябвало да отиват за здравеопазване.

Въпросната такса е в размер на 0,2% върху набраните осигурителни вноски и е регламентирана преди години в Закона за здравното осигуряване.

Спират длъжници да пренасят пари през границата

От доклада на Сметната палата става ясно, че непрекъснато нарастват задълженията на НЗОК към други държави от ЕС за извършено лечение на български граждани.

Към 31 декември задълженията на здравната каса са били на стойност 285 млн. лв., от които – 135 млн. лв. просрочени.

През 2018 г. НЗОК е изплатила едва 72 млн. лв. по постъпили искове за оказана медицинска помощ в ЕС, Европейското икономическо пространство, Швейцария, Черна гора, Сърбия или Македония.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg