До 28 февруари всеки работодател трябва да декларира пред НАП не само какви облагаеми доходи е изплатил на своите служители през изминалата 2022 г., но и доходите, които са освободени от данък. Досега фирмите не бяха задължени да подават в специална справка до НАП необлагаемите доходи на своите служители, пише „Сега“.
 
Данъчните са изпратили тези дни мейли на 500 000 фирми, за да ги информират за новата справка, която трябва да подадат до края на февруари. В счетоводните форуми е пълно с коментари за неяснота кои необлагаеми доходи, изплатени през миналата година, трябва да декларират сега със задна дата и за кои законовата промяна ще важи от 1 януари 2023 г., т.е. ще се декларират в началото на 2024 г.
 
Месец преди крайната дата НАП изпрати разяснения. Сред необлагаемите доходи, които трябва да бъдат посочени в справката са: предоставените на служителите ваучери за храна до 200 лв. месечно, които са освободени от облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак, които дават като подарък някои работодатели. Трябва да се декларират също така различни видове обезщетения, които се изплащат от работодателя, като например при пенсиониране, при увреждане здравето на служителя, при преместване на работник в друго населено място, при прекратяване на правоотношението поради болест.

Какви данъчни облекчения можем да ползваме

Оказва се, че много фирми вече са си подали по стария ред справките за удържаните през годината данък и осигуровки, както и за резултатите от годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения от основния работодател. Сега те наново трябва да попълват въпросната справка според новите изисквания за допълнителни данни. Отделно работодателите трябва да направят и допълнителен разход за пренастройване на софтуера "Труд и работна заплата". Ако обновяването на софтуера се забави, има опасност счетоводните отдели да не успеят навреме да предадат новата справка.

istock
istock

Отпадна задължението да се докладва за всеки служител какви суми е получавал през годината като дневни и квартирни за командировка. Отпадна и задължението учебни заведения да отчитат какви стипендии са изплащали.
 
Не бяха чути обаче настояванията на бизнеса НАП сама да си събира по административен път и от базата си данни информацията какви  доходи, освободени от данък, получават данъкоплатците.
 
По мнението на счетоводители, в новата справка, която фирмите трябва да подадат до края на февруари, най-голям проблем ще създаде описването на ваучерите за храна. За големите предприятия това е огромна хамалогия - да се даде отчетност всеки работник и служител колко ваучера е получил през изминалата 2022 г.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg