Министерският съвет одобри подписания на 21 юли 2022 г. Протокол за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото и предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон.

Действащата данъчна спогодба (СИДДО) между двете държави е в сила от 21 декември 2010 г., но след подписването и настъпват съществени промени в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и насочени към противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

В кои държави плащат най-ниски данъци

Тези промени са материализирани в Проекта „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) на ОИСР. Република България и Федерална република Германия, като членове на Приобщаваща рамка на ОИСР, са част от общността от държави, заявили политически ангажимент и воля да спазват, въвеждат и прилагат мерките по Проекта BEPS, вкл. да приведат своята СИДДО в съответствие със заложените в него минимални стандарти.

istock
istock

Данъчните правила, възприети в Протокола, който след ратификация ще представлява неразделна част от действащата СИДДО, са съобразени с българската практика при сключването на СИДДО и съвременните принципи и развитие в международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на ОИСР.

С договорената актуализация на действащата спогодба между двете държави ще се противодейства по-ефективно на избягването на данъчното облагане и ще се създадат условия за по-бързо разрешаване на данъчни спорове с оглед защита на правата на данъкоплатците.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg