Изискванията за касовите апарати за свързаност със системата на приходната агенция да отпаднат. Това ще стане като се отменят разпоредбите в конкретния член на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите (СУПТО). Промяната в данъчното законодателство беше приета от Министерски съвет.

Причина за отмяната е големият обществен отзвук около въпросната Наредба Н-18 и множеството сигнали за  увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията, поставила редица предизвикателства пред икономическите оператори.

След закона предстоят и промени в прословутата Наредба 18 за касовите апарати, в която трябва да бъдат коригирани и техническите изисквания към този софтуер, чието изпълнение се оказа много скъпо, прекалено сложно и дори невъзможно от страна на фирмите.

Чрез ЗДДС ще се измени и Законът за акцизите и данъчните складове. Идеята е да се намали административната тежест за лицензирани складодържатели без забавени плащания за акциз, при които има необходимост определеното и предоставено обезпечение за данъчния склад да бъде надвишено.

istock
istock

В Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) също се правят редица изменения. Едно от тях е, че срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци вече се измества на 30 юни, а началната дата ще е 1 март. Същото ще се отнася и за едноличните търговци и земеделските стопани.

Как да проверите дали касовата бележка е фалшива

Хазяите ще декларират своите доходи при по-строги правила, предвиждат измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg