Със 154 гласа "за" и 12 "против" депутатите приеха на първо гласуване предложените от Министерския съвет промени в Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/.

Предлага се те да влязат в сила със стара дата - от 1 януари т.г. Цончо Ганев от "Възраждане" отбеляза, че заради това могат да бъдат обявени за противоконституционни и попита дали трябва да слагаме европейска директива, с която са синхронизирани, над нашето законодателство. По изключение с решение на НС това може да стане, отговори Кристиан Вигенин, председателстващ заседанието.

Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански обърна внимание, че в доклада на комисията е посочено, че датата е в противоречие със Закона за нормативните актове и може да доведе до противоконституционност на нормите. Но, отбеляза той, не е във вреда за българските фирми и граждани дори с ретроактивното си действие.

Повече данъци поискаха да плащат най-богатите в света

С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения в ЗКПО се очаква ограничаване на случаите на данъчно планиране, водещи до данъчно необлагане или до значително по-ниско облагане, съответно до намаляване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане, се посочва в доклада на бюджетната комисия.Предлага се приравняване на определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които са извън обхвата на данъчно задължените лица от ЗКПО, на данъчно задължени лица при определени условия. Тези правила не се прилагат за колективните инвестиционни схеми.

Така всички данъчно задължени лица у нас, които подлежат на облагане с корпоративен данък и имат контролирани чуждестранни дружества, независимо от формата на облагането им, ще попадат в обхвата на специфичните правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество.

Със законопроекта се предлага и изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен, в случаите, в които се прилагат международните счетоводни стандарти.

НАП отчита ръст на доброволното плащане на данъци

Промените, които се предвиждат не са свързани с разходи за данъчно задължените лица, нито са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост.

В Преходните и заключителните разпоредби се правят изменения и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предоставя се възможност справките, подавани по реда на този закон, за изплатените през годината доходи и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи.

Предвиден е и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена и за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.b