Промени в Закона за ДДС са внесоха в парламента от Министерски съвет. С цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 се предлага  намалената ставка 9 на сто за някои стоки и услуги да се прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19.

Предлага се разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 на сто на ДДС, като към тях се включват и специализираните млечни формули (с частично хидролизиран протеин и такива за деца с алергии) и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета, в случаите, когато същите не попадат в обхвата на приложение № 4 към закона към настоящия момент.

Във връзка с търговията със стоки след Брекзит се предлага редакционна промяна на разпоредбата, касаеща доставките от или до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, като се конкретизира обектът на доставка; освен това се предлага текст по отношение на посредник в тристранни операции, като се уточнява, че за целите на този закон Северна Ирландия се смята за територия на държава членка и когато данъчно задължено лице с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знак/префикс „XI“, е посредник в тристранни операции.

С промените се уточнява, че за погрешно съставени документи ще се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които за доставката е приложена грешна ставка на данъка.

istock
istock

Въвеждат се и разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159, които имат за цел да се осигури освобождаване от ДДС при внос, осъществен от Европейската комисия (ЕК) или от агенция или орган, създадени съгласно правото на ЕС, съответно прилагане на нулева ставка на данъка при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са същите органи, при изпълнение на задачи за справяне с последствията от пандемията COVID-19. 

Освобождаването, съответно прилагането на нулева ставка, няма да се прилага, когато внесените или получените стоки или услуги се използват незабавно или на по-късна дата за последващи доставки срещу възнаграждение.

10% ДДС за ток и компенсации предлага правителството

Когато условията за освобождаване при внос престанат да се прилагат, ЕК или съответната агенция или орган информира страната, че приложеното освобождаване при внос на тези стоки подлежи на облагане с данък при условията, приложими към този момент. Аналогично, когато условията за прилагане на нулева ставка,

ЕК или съответната агенция или орган, получила доставка, за която е приложена нулева ставка, информира страната, и доставката на тези стоки или услуги подлежи на облагане с данък при условията, приложими към този момент. Въведените с Директивата изключения следва да се прилагат със задна дата считано от 1 януари 2021 г. поради спешността на ситуацията и за да се създаде готовност за прилагане на мерките за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

istock
istock

С Директива (ЕС) 2019/2235 се въвежда освобождаване от ДДС, което обхваща доставката на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава - членка на ЕС, или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столове, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), извън своята държава членка.

Тези освобождавания  се предвижда да се прилагат само в ситуации, при които въоръжените сили изпълняват задачи, пряко свързани с дейности за отбрана по линия на ОПСО и няма да обхващат граждански мисии по същата линия.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg