Министерството на финансите очаква над 1,1 млрд. лева излишък по консолидираната фискална програма към края на октомври благодарение на превишаване на приходите над изпълнението на разходната част.

На база на предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към октомври 2019 година да бъде положително и в размер на 1,1079 млрд. лева (0,9% от прогнозния БВП).

Основните фактори за формирането на прогнозираното превишение на приходите над разходите за първите десет месеца на годината са растящите данъчни и неданъчни приходи.

В същото време има и увеличаване и на разходите по консолидираната фискална програма в резултат на по-високия размер на капиталовите разходи, най-вече поради разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, посочва Министерството на финансите.

Парите в Сребърния фонд пак няма да носят доходност

Очаква се приходите и помощите по КФП към септември тази година да бъдат в размер на 36,3058 млрд. лева, което е 82,8% от годишния разчет и спрямо същия период на миналата година отчитат ръст с 3,6929 млрд. лева благодарение на нарастване както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

istock
istock

На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 2,3424 млрд. лева, неданъчните приходи – с 1,075 млрд. лева, а приходите от помощи и дарения – с 275,5 млн. лева.

В същото време разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към десетия месец на тази година са в размер на 35,1979 млрд. лева, което представлява 76,0% от годишния разчет.

Определиха кои ще са бедни от догодина


Точно преди година разходите бяха в размер на 29,7686 млрд. лева, посочва Министерството на финансите, като номиналното нарастване през настоящата година се дължи основно на по-високия размер на капиталовите разходи (основно поради разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС), на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), на по-високи социални и здравноосигурителни плащания и други, отчита министерството.

Кога ще плащаме с евро в магазина

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31-и октомври 2019-а година, възлиза на 1,0909 млрд. лева, което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg