Лихвите по кредитите за покупка на имот продължават да падат, показват данните на БНБ.  През януари 2024 г. средната лихва по заемите за жилище в левове, се понижава с 0.02 пр. п. до 2.57%, а ГПР по тези кредити – с 0.01 пр. п. до 2.85%.

Надолу вървят и лихвите по потребителските заеми, които са намалели с 0.93 пр. п. до 8.67%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тях – с 0.92 пр. п. до 9.21%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове се повишава с 0.33 пр. п. до 4.23%.

Поскъпват обаче кредитите за Работодатели и самонаети лица и то с 0.44 пр. п. до 4.19%. Минимално понижение на лихвата има и при овърдрафта до 14.74%, но се качва тази по кредитните карти, извън безлихвения гратисен период, с 0.06 пр. п. и вече стига 21 на сто.

Крият ли информация банките за кредитите, които отпускат

В същото време бизнесът тегли по-скъпи заеми до 1 млн. евро, като лихвата по тях се повишава с 0.02 пр. п. до 4.22%, а по тези над 1 млн. евро се понижава с 0.47 пр. п. до 4.28%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0.40 пр. п. до 5.14%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.88 пр. п. до 4.93. През януари 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.04 пр. п. до 3.61%, а по овърдрафта в евро остава на ниво от 5.43%.

Сериозно намаление отчита БНБ при лихвите по спестяванията на гражданите. Като за депозити в лева средната лихва спада с 0.21 пр. п. до 0.74%, а по тези в евро – с 0.35 пр. п. до 1.06%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01%.

istock
istock

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нивата от предходния месец съответно 0.10% и 0.15%.

Незначителен ръст има при лихвите по влогове на фирмите, като за тези в евро тя е около 2.31%, а по тези в евро намалява с 0.02 пр. п. до 2.87%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове спада незначително до 0.03%, а по тези в евро остава на ниво от 0.08%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase