Лихвите по кредитите отново се повишават, отчита БНБ. През май средният лихвен процент по потребителските заеми скача с 0.77 пр. п. до 9.03%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тях нараства с 0.83 пр. п. до 9.67%.

При жилищните кредити лихвата се покачва незначително -  средно с 0.02 пр. п. до 2.51%, а ГПР по остава на ниво от 2.80%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.33 пр. п. до 4.04%.

Поскъпват заемите и за работодатели и самонаети, като увеличението е с 0.32 пр. п. до 4.01%. По-евтино излиза тегленето на овърдрафт, защото лихвата намалява с 0.20 пр. п. до 14.63%. Лихвите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, падат с 0.39 пр. п., но въпреки това остават доста високи - 20.74%.

Обратна е тенденцията при депозитите на домакинствата, където лихвата по тези в левове пада с 0.21 пр. п. до 0.76%, а по тези в евро се повишава с 0.32 пр. п. до 1.41%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0.01%, а по тези в евро спада с 0.01 пр. п. до 0.01%.

Каква сметка е най-добре да си открием в банката

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нивата от предходния месец съответно 0.10% и 0.15%.

При заемите за бизнеса има увеличение на лихвите за по-малките кредити – тези до 1 млн. евро с 0.06 пр. п. до 4.27%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.02 пр. п. до 4.45%.

istock
istock

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.56 пр. п. до 4.78%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.11 пр. п. до 5.61%. През май 2024 г. средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро спадат с 0.02 пр. п. съответно до 3.62% и 5.41%.

Незначително понижение има и на лихвата по депозитните фирмени сметки в лева  - с 0.02 пр. п. до 1.97%, а по тези в евро се повишава с 0.14 пр. п. до 2.62%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0.05%, а по тези в евро нараства с 0.01 пр. п. до 0.09%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase