Банките у нас са затегнали условията за отпускане на кредити, както на фирмите, така и на потребителски и жилищни кредити на домакинствата, показва Анкетата за кредитната дейност на банките, провеждана от БНБ. Това се посочва в изданието на банката „Икономически преглед“.

Най-силно затягане на условията по кредитите за фирми банките отчитат по отношение на лихвените проценти, лихвения спред и премията за по-рискови заеми. В допълнение към лихвените проценти, при кредитите за домакинствата се наблюдава затягане и по отношение на начисляваните такси и комисиони, пише в анализа.

Основните фактори, които са оказали влияние за затягане на кредитната политика на банките през периода октомври – декември 2022 г., са били повишената оценка на риска и по-ниската склонност на банките да поемат риск, като тези фактори са имали по-голямо значение по отношение на фирмените кредити и сравнително по-малко значение – при кредитите за домакинствата. В сектора на домакинствата необходимостта от финансов ресурс за закупуване на стоки за текущо потребление и на такива за дълготрайна употреба, както и нуждите от средства за закупуване на допълнително жилище са основните фактори за търсенето на кредити, докато общото състояние на макроикономическата среда е фактор за по-слабото търсене на кредити за потребление.

Към края на първото тримесечие на 2023 г. пренасянето на ръста на лихвите е значително по-слабо при лихвените проценти по кредитите и по депозитите в България, особено в сектора на домакинствата, като основните фактори остават продължаващият висок приток на привлечени ресурси, значителната ликвидност и конкуренцията в банковия сектор, отчита БНБ.

Въпреки това през второто и третото тримесечие на 2023 г. може да се очаква продължаващо увеличение на лихвите по кредитите и по депозитите в страната, за което ще допринесе и решението на УС на БНБ от 26 април 2023 г., съгласно което, считано от 1 юни 2023 г., процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от нерезиденти се увеличава от 5% на  10%, а считано от 1 юли 2023 г., процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от резиденти и от нерезиденти се увеличава от 10% на 12%, прогнозират от банката.

istock
istock

През първите три месеца на 2023 г. годишният растеж на кредита за бизнеса продължи да следва плавна тенденция към понижаване и през март достигна 7.9% (10.4% в края на 2022 г.). Тенденцията към намаляване на запасите в икономиката, отчетена от края на 2022 г., обуславя отслабването на търсенето на фирмите на финансови средства за оборотни пари и натрупване на запаси, което допринася за по-ниския темп на растеж на овърдрафта на годишна база.

Очакват поскъпване на кредитите

Данните от Анкетата за кредитната дейност, показват, че през четвъртото тримесечие на 2022 г. нивата на лихвените проценти са оказали влияние за намаляване на търсенето на корпоративни кредити, като същевременно от страна на предлагането банките отчитат затягане на условията по фирмените кредити както по отношение на лихвените проценти и лихвения спред, така и по отношение на премията за по-рискови заеми.

В сектора на домакинствата годишният темп на нарастване на депозитите продължи да се ускорява през първото тримесечие на годината, като в края на март 2023 г. възлезе на 9.4% (8.3% през декември 2022 г.). Фактори с потенциално влияние за наблюдаваната тенденция са продължаващото нарастване на заплатите, както и отменената такса за поддържане на парични наличности над определен размер от страна на големите търговски банки през третото тримесечие на 2022 г., отчита още БНБ.

Istock
Istock

В анализа се посочва, че към февруари 2023 г. брутният външен дълг на България възлезе на 45 млрд. евро (53.3% от БВП), което представлява увеличение с 613.5 млн. евро спрямо декември 2022 г. (52.5% от БВП). Повишението на дълг се дължи изцяло на сектор „държавно управление“ и е свързано с емитираните на международните пазари през януари 2023 г. 1.5 млрд. евро държавни облигации. Същевременно дългът на останалите основни икономически сектори се понижи през февруари 2023 г. спрямо декември 2022 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg