Пощенска банка стартира инсталацията на iFDI устройства на своите банкомати в цялата страна, които ще гарантират по-висока степен на защита за потребителите на банкови услуги при транзакции и теглене на пари в брой на банкомати на банката.

iFDI устройството представлява специална приставка, която се монтира пред карточетеца на банкомат и е видима за картодържателите.

Приставката предотвратява поставянето на устройства за неправомерен презапис на данни от магнитната лента на банковата карта (скиминг устройства). При нарушаване на физическата цялост на защитната пластина на iFDI устройството, автоматично се прекъсва електрическото захранване на четящото устройство. Така банкоматът спира да приема клиентски карти, докато изправността му не бъде гарантирана от специалист на банката, предотвратявайки всяка възможност за злоупотреба и компрометиране на банкови карти, използвани на банкоматите на Пощенска банка.

„Засилваме защитата на нашите банкомати като част от усилията ни непрестанно да подобряваме качеството на услугите и продуктите, които предлагаме на клиентите на банката. С тази стъпка ще дадем повече сигурност на всички картодържатели, ползващи банкоматите на Пощенска банка, които ще могат спокойно да разполагат със средствата си по всяко време", каза Стоилка Арсова началник „Алтернативни канали" в Пощенска банка.

Пощенска банка има мрежа от 320 банкомата в цялата страна. На ATM устройствата на банката денонощно клиентите могат:

- да изтеглят пари в брой;

- да заплатят битови сметки;

- да направят вноска по кредитна карта, издадена от банката;

- да заредят виртуална карта от Пощенска банка за покупка в Интернет;

- да прехвърлят суми между сметки;

- да променят ПИН код на карти, издадени от банката;

- да правят справки за състоянието на сметки и др.