Към края на юни 2020 г. размерът на необслужваните бързи кредити е 215,2 млн. лева. За една година увеличението е 8,2% (16,4 млн. лева), а в сравнение с края на март то е 14,3% (26,9 млн. лева), показват последните данни на БНБ.

Българите са свили тегленето на бързи кредити заради кризата. За периода април-юни договорите за бързи заеми намаляват с близо 55 милиона лева спрямо края на март.

Към 30 юни вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,945 млрд. лв. (2,7% от БВП) при 2,664 млрд. лв. (2,2% от БВП) в края на юни 2019 година. Те се увеличават с 10,5% (280,9 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2019 г.

Домакинствата са намалили своите кредити с 2,2 на сто спрямо края на март, но спрямо година по-рано те нарастват с 6,1% (130,5 млн. лв.) до 2,265 млрд. лева.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява за една година от 80,9% до 77,6%.

Бизнесът също е теглил по-малко бързи заеми. Вземанията по кредити от фирмите възлизат на 571,1 млн. лв. към края на второто тримесечие на тази година.

istock
istock

Те се увеличават с 28,8% (127,8 млн. лв.) в сравнение с юни 2019 г., а намаляват с 0,2% (1,4 млн. лв.) спрямо края на март. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства за една година от 16,8% до 19,6%.

Колко отложиха плащанията си по кредити

Почти половината бързи заеми са за срок над пет години.
Те са в размер на 1,357 млрд. лв. в края на юни 2020 година, като се увеличават с 13% (156,6 млн. лв.) спрямо година по-рано, а намаляват с 1,9% (26,5 млн. лв.) в сравнение с края на март.

Вземанията по заеми с матуритет над една до пет години са 755,6 млн. лева. Те се увеличават с 11,9% (80.1 млн. лв.) на годишна база, а намаляват с 2% (15,6 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2020 година.

istock
istock

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 617 млн. лв. в края на юни 2020 г., като за една година нарастват с 4,7% (27,8 млн. лв.), а намаляват с 6% (39,7 млн. лв.) на тримесечна база.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg