До 18 септември Българската народна банка (БНБ) трябва да разработи сайт за сравняване на различни банкови такси, информира "Капитал Daily" в днешния си брой.

Задължението на централната банка е залегнало в проектозакон и европейска директива за подобряване на пазара на платежните услуги. Миналата седмица текстовете са одобрени от бюджетната комисия.

Самите търговски банки ще трябва да въведат услуги с такси, които са по-ниски от средните на пазара, гласи проектът. Целта е продуктите им да бъдат достъпни до социално уязвимите хора, като например тези, които получават социални помощи. 

"Капитал Daily" припомня, че през първото тримесечие на 2016 г. банките са генерирали приход от 247 млн. лв. от такси и комисиони, което е с около 8% повече в сравнение със същия период на миналата година.