Управителният съвет на БНБ потвърди решението си за поетапно увеличаване на капиталовите буфери на банките до 1% от кредитни рискови експозиции в Република България към 1-ви април 2020-а година, като това ниво ще се запази и през следващите две тримесечия догодина.

Основното предназначение на капиталовите буфери на банките, или нивото на антицикличния капиталов буфер, е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж.

Централната банка също така потвърди, че нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0% до края на третото тримесечие на 2019 година, след което се повишава до 0,5% до края на първото тримесечие на 2020-а година, като при необходимост Българската народна банка може да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера.

Рекордно ниски лихви на българския банков пазар

Решение за нивото, приложимо през първото тримесечие на 2021-а година, Управителният съвет на БНБ ще вземе през декември 2019-а година, се посочва в съобщение на сайта на централната банка.

Към края на второто тримесечие на настоящата година изчисленото според публикуваната на интернет страницата на БНБ методология съотношение кредит/БВП възлиза на 95,3%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-41,0 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

iStock
iStock

Kогато тегля кредит за имот - за какво да внимавам

В същото време централната банка отбеляза, че кредитната активност в сегмента на жилищните и потребителските кредити остава висока. В периоди на засилено кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят, ако способността на кредитополучателите за обслужване на задълженията отслабне при евентуален бъдещ спад на икономическата активност и нарастване на лихвените проценти по кредитите.

БНБ допълни, че поддържането на антицикличен капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск.