Държавната гаранция за нови кредити от банките за студенти и докторанти през 2024 г. ще бъде до 40 млн. лева, реши правителството.

Държавата оказва подкрепа, като гарантира главниците и лихвите по задълженията на младежи, които нямат възможност да покрият разходите си за такси за обучение и издръжката си през периода на обучението. Договорените кредити са гарантирани до тяхното пълно погасяване.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с шест банки.

По какви критерии банките оценяват кандидатите за кредит

За периода от 1 септември 2010 г. до 31 декември 2023 г. са сключени договори за общо 22 310 кредита на студенти и докторанти. Общата сума на договорените кредити е 164 067 080,79 лв., като от нея по-голям дял заема сумата на кредитите, договорени с обучаващи се срещу заплащане, независимо дали в частни или в държавни висши училища, в сравнение със сумата на кредити на обучаващи се по държавна поръчка.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase