Европейската централна банка (ЕЦБ) понижи депозитната си лихва до -0,5% и обяви, че от 1-ви ноември ще рестартира програмата си за покупки на еврооблигаци, известна като "количествени улеснения", купувайки ежемесечно ценни книжа за 20 млрд. евро, като самите покупки ще продължат "толкова дълго, колкото е необходимо".

На днешното си заседание ЕЦБ взе очаквано за финансовите пазари решение да предприеме нова серия агресивни мерки, целящи да стимулират слабо представящата се икономика на еврозоната и да допринесат за изпълняване на мандата на централната банка за инфлация от малко под 2 на сто.

Рекордно ниски лихви на българския банков пазар

ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%.

В същото време тя понижи очаквано депозитната си лихва с 10 базисни пункта до ново историческо отрицателно дъно от -0,5% спрямо досегашното ниво от -0,4%. Това означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5%.

Коментирайки бъдещата си лихвена политика, централната банка обяви, че планира да запази лихвените ставки в новите или в по-ниски нива, докато инфлационните перспективи не се приближи до целевото ниво от малко под 2%.

ЕЦБ също така обяви, че от 1-ви ноември ще поднови програмата си за покупки на дълги книжа, известна като "количествени улеснения", като ежемесечно ще купува еврооблигации в размер на 20 млрд. евро, "докато това е необходимо".

Банки против ново намаление на лихвите от ЕЦБ

Tова означава, че за разлика от предишната програма за "количествени улеснения" за 2,6 трлн. евро, която приключи в края на 2018-а година, новата програма за покупки на еврооблигации няма фиксирана крайна дата.

Програмата за закупуване на активи (APP) ще бъде рестартирана от 1 ноември с месечен темп от 20 млрд. евро, "за да се засили ефекта от лихвената политика", обяви след края на днешното си заседание ЕЦБ.


Банката подчерта, че средствата от падежиращите ценни книжа, които вече бяха закупени по програмата APP, ще продължават да се реинвестират в програмата за "количествени улеснения", докато ЕЦБ не повиши лихвите, ако това е необходимо.

Централната банка ще направи и промени в "модалностите на новата серия от тримесечни целеви операции за дългосрочно рефинансиране (програмaта за "евтино" рефинансиране на търговските банки - Targeted Long-Term Refinancing Operation III, известна като TLTRO III) ще бъдат променени, за да се запазят благоприятни условия за банково кредитиране, да се гарантира безпроблемния трансмисионен механизъм на провежданата лихвена политика и по-нататъшно подпомагане на приспособимостта на новата парична политика", се добавя в изявлението  на ЕЦБ.