За първи път в България Fibank (Първа инвестиционна банка) в сътрудничество с Visa започва предлагането на картата Visa payWave.

Visa payWave е ново поколение банкова карта, която е допълнена с иновативната функционалност за безконтактни плащания. С технологията payWave плащането на покупки става мигновенно и без поставяне на картата в ПОС устройство.

Новата кредитна карта Visa payWave е базирана на технологията NFC (Near Field Communication) и разполага с микроантена, която от разстояние предава данните, които са необходими за осъществяване на плащането, като е достатъчно картата да бъде доближена до оборудваното за целта ПОС-устройство. Чрез технологията payWave се спестява време на клиентите, като им се гарантира удобство при плащания на всякаква стойност.

Visa payWave се издава при таксите и лихвените условия на стандартна кредитна карта Visa Classic. Fibank предлага също така и безплатно издаване на Visa Electron payWave.