Фирми и домакинства теглят ударно бързи кредити в разгара на лятото, показват данните на БНБ. В края на юни 2023 г. вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 18.7% (541.9 млн. лв.) до 3.435 млрд. лева. Спрямо края на март 2023 г. те се увеличават с 5.6% (182.6 млн. лв.).

Вземанията по бързи кредити от бизнеса са 1.261 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2023 година. Те се увеличават с 16.9% (182.2 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2022 г. и с 6.6% (77.8 млн. лв.) спрямо края на март 2023 година.

Домакинствата теглят най-често потребителски заеми от фирмите за бързи кредити, като те са за 3.269 млрд. лв. в края на второто тримесечие и се увеличават с 18% (499.5 млн. лв.) на годишна база и с 4.5% (139.6 млн. лв.) спрямо края на март 2023 година.

Силно намаляват бързите ипотечни кредити, като размерът им е 16.3 млн. лв. Те намаляват с 52.1% (17.7 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2022 година и с 49.6% (16 млн. лв.) спрямо март 2023 г.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД намалява от 1.2% в края на юни 2022 г. до 0.5% в края на същия месец на 2023 година. Другите кредити са общо 149 млн. лв. в края на юни 2023 г. Те нарастват с 67.8% (60.2 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2022 година и с 65.5% (59 млн. лв.) спрямо края на март 2023 година.

Преобладават кредитите над 5 години, които са 2.225 млрд. лв. в края юни 2023 година. Те нарастват с 24.5% (437.9 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 г. и със 7.4% (152.6 млн. лв.) в сравнение с края на март 2023 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 43.4% в края на юни 2022 г. до 45.2% в края на същия месец на 2023 година.

В края на второто тримесечие на 2023 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 1.070 млрд. лева. Те нарастват с 24.8% (212.7 млн. лв.) на годишна база и с 10.7% (103.6 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2023 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 1.297 млрд. лв., като нарастват с 15.1% (170.4 млн. лв.) спрямо година по-рано и с 1.2% (15.9 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2023 година.

Лихвите по кредитите ще се повишат до края на годината

Размерът на необслужваните кредити е 333.9 млн. лева. Те намаляват с 4% (14 млн. лв.) на годишна база, но нарастват с 4.4% (14 млн. лв.) спрямо края на март 2023 година.

istock
istock

Общо вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 4.926 млрд. лв. (2.6% от БВП2) при 4.119 млрд. лв. (2.5% от БВП2) в края на юни 2022 година. Те се увеличават с 19.6% (807 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. и с 6.2% (286.1 млн. лв.) в сравнение с края на март 2023 година.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 106.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 114.4 млн. лв. (в т.ч. 33.3 млн. лв. през второто тримесечие на 2023 г.), а закупените – 8.1 млн. лв. (в т.ч. 4.2 млн. лв. през второто тримесечие на 2023 г.).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg