Свиването на кредитирането продължава и в началото на тази година, показват данните на БНБ от паричния отчет за януари.

Тенденцията за забавяне темповете на растеж на заемите се оформи още през 2008 г. и продължи през миналата година под влияние на слабото търсене и затягането на кредитните стандарти на банките.

Годишният темп на нарастване на заемите за фирми и домакинства през януари е 2.9%, като обемът им достига 49.95 млрд. лв. За една година портфейлът им е нараснал с 1.4 млрд. лв. Заемите за домакинства нарастват с 5.6%, а корпоративните отбелязват символичен растеж от 1.3%. Миналата година през януари годишният ръст все още беше двуцифрен – 28.3% при кредитите за домакинствата и 32% за бизнес заемите.

За сравнение – през същия месец на 2008 г. годишният прираст на кредитите е бил съответно 52.6% и 69.9%. Основният фактор за силното сиване на кредитирането е глобалната криза, която доведе до несигурна макроикономическа среда у нас, повишаване на изискванията на банките към клиентите, съкращаване на разходи във фирмите, включително и за труд, което доведе до увеличаване на безработицата.

Фирмите от своя страна замразяват и отлагат проектите си, а клиентите физически лица се въздържат от допълнително задлъжняване в условията на неяснота за доходите и заетостта. Така кризата за по-малко от две години сви кредитирането в България почти до нулата, като слабата активност е характерна както за фирменото кредитиране, така и за потребителското.

Според прогнозите на банкери през 2010 г. годишният ръст на кредитите ще бъде около 6-7%, като основно той ще се оживи в корпративния сегмент и жилищните ипотечни заеми. Такива заявки дават и първите реклами и промоционални оферти на банките за кредити – те са за жилищни заеми. В последното си издание "Икономически преглед" БНБ очаква в първите две тримесечия на тази година темпът на прираст на кредитите "да започне леко да се ускорява, без обаче да се отклони съществено от сегашните си стойности".

В края на януари обемът на заемите за домакинства достига 19.1 млрд. лв., като единствено жилищните заеми отчитат повишаващ се годишен ръст - 8.6%, като достигат 8.4 млрд. лв. Потребителските кредити намаляват до 7.712 млрд. лв. Обемът на фирмените кредити е 30.9 млрд. лв.

В същото време проблемните заеми продължават да растат със стабилен темп. В края на януари тази година делът им е 11.6% от заемите за домакинства и фирми (без овърдрафтовете), като достигат 4.471 млрд. лв. Година по-рано те са били 1.340 млрд. лв. Именно за средата на тази година се прогнозира пикът на необслужваните заеми, като след второто тримесечие се очаква да започне спад в темпа на нарастването им.