Годишният темп на нарастване на цените на жилищата отново се ускори до 10.1% през четвъртото тримесечие на 2023 г., което се дължи на ръст както при съществуващите, така и при новопостроените жилищни имоти. Това се казва в Месечния обзор на българската икономика, публикуван от Министерство на финансите.

Сред шестте града с население над 100 хил. жители, най-съществено ускорение бе отчетено при цените на новопостроените жилища в София. За цялата 2023 г. индексът на цените на жилищата се повиши с 9.9%.

В същото време лихвите по кредитите за жилище продължава да падат. Среднопретеглените лихвени проценти по потребителски и жилищни кредити се понижават през февруари, съответно с 33 б.т. до 8.28% и с 3 б.т. до 2.55%.

Същевременно, средният процент по кредити на бизнеса предприятия нараства с 20 б.т. до 4.78%.

Не така стоят нещата с лихвите по спестяванията. Среднопретеглената възвръщаемост на срочните депозити на фирмите и домакинствата се свива с 8 б.т. до 2.24%. По-ниският лихвен процент е вследствие на понижения на лихвените проценти и при двата институционални сектора.

Рекорден ръст при ипотечните кредити и сделките с имоти

Кредитът за частния сектор продължава да се ускорява през февруари, като ръстът му на годишна база достига 12.9% спрямо 12.3% месец по-рано. Всички негови компоненти отчитат по-високи темпове на растеж, съответно 8% за кредитите за нефинансови предприятия и 17.1% за кредитите за домакинства.

istock
istock

Възходящата динамика на кредитите за нефинансови предприятия е предопределена изцяло от значителното месечно увеличение на фирмения овърдрафт, чийто ръст се повишава до 6.3% при 4% в края на януари. Въпреки липсата на сигнали за засилване на промишленото производство, възможно е предприятията да са започнали да възстановяват запаси след сериозното им понижение през 2023 г.

Жилищните кредити също продължават ускорението си и постигат годишен растеж от 22% в края на февруари. Потребителските кредити също нарастват по-бързо с 13.1% при 12.6% в края на предходния месец.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase