През януари 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.19 пр. п. до 8.35%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.22 пр. п. до 8.82%.Това показват последните данни на Българска народна банка.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва на 2.62%, но разходите по тях се увеличават с 0.03 пр. п. до 2.88%. Това е годишният процент на разходите, в който освен лихвата влизат и всички такси на банките. Спрямо януари миналата година цената на жилищните заеми намалява с 0,22%, но спрямо декември има минимален ръст от 0,03%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.17 пр. п. до 3.24%.

Намалява обаче лихвата по кредитите в левове на Работодатели и самонаети лица с 0.15 пр. п. до 3.06%. През януари 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.04 пр. п. до 14.84%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.06 пр. п. до 20.44%

Очаква ли се ръст при лихвите по ипотечни заеми

Обемът на кредитите за потребление в левове спада с 6.5% (35.4 млн. лв.) до 512.8 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 16% (16.8 млн. лв.) до 88.2 млн. лв.

istock
istock

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява с 31.2% (179.5 млн. лв.) до 395.1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 13.3% (22.5 млн. лв.) до 146.3 млн. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg