През седмицата станаха факт поредните увеличавания на лихвените проценти от страна на Федералния резерв и Европейската централна банка с 0,25 процентни пункта, се казва в анализ на Института за пазарна икономика. Експертите припомнят, че ЕЦБ публикува резултатите си от редовното си проучване за дейността на банките (Bank Lending Survey).

Те показват, че и през второто тримесечие на 2023 г. банките в еврозоната отчитат допълнително затягане на кредитните стандарти – вътрешните насоки или критерии за одобряване на заеми. Според проучването, нетният процент на затягане, дефиниран като процента респонденти, които са отчели затягане в кредитните стандарти в последните три месеца, минус процента на респондентите, отчели отпускане, е съответно 14% при фирмените кредити, 8% при жилищните и 18% при потребителските.

Макар и стойностите да са по-скромни спрямо тези от миналото тримесечие (с изключение на потребителските кредити), самият факт, че са положителни показва, че банките в еврозоната като цяло затягат стандартите си – тенденция, която започна около края на 2021 и началото на 2022 г. Според отговорите на респондентите най-значимата причина за затягането са промените във възприятието за риск на банките и при трите категории кредити, следвана от толеранса към риск на банките (особено при потребителските кредити и не чак толкова при жилищните). Ръстът в разходите за финансиране е също особено важен фактор за затягането на стандартите при кредитите за бизнеса.
 
Допълнително затягане през последното тримесечие се наблюдава и при формалните условия за отпускане на кредит – отново значително повече респонденти са отчели затягане, отколкото разхлабване, посочват от ИПИ. И при трите вида кредити общото повишаване в  изискванията започва да се забелязва от края на 2021 г., а основна причина за тенденцията са растящите спредове по по-рисковите заеми (спрямо отправни лихвени проценти), следвано от растящите спредове по заемите като цяло (особено при фирмените и жилищните кредити).

За съжаление, проучването не включва банките в България. На фона на резултатите от него обаче изглежда, че политиката на парично затягане, водена от ЕЦБ, далеч не се пренася у нас, казват икономистите. И дават за пример месец юни, когато паричният агрегат М1 (валута в обръщение и овърнайт депозити) расте на годишна база с 12,3% (което все пак е забавяне спрямо предни месеци), докато в еврозоната той се свива със 7%. Агрегатът М3 (включващ М1, както и депозити с договорен матуритет до 2 години, депозити с предизвестие до 3 месеца, облигации с матуритет до 2 години, дялове на фондовете на паричния пазар и репо-сделки), расте у нас с 11,4% на годишна основа, а в еврозоната расте с едва 0,6%.

istock
istock

Що се отнася до кредитирането, охлаждане у нас има, но определено не със същите темпове като в еврозоната, категорични са от ИПИ. Например през юни размерът на общия кредит към неправителствения сектор у нас расте с 11,9% годишно (спрямо пик от около 14% в средата на 2022 г.), докато в еврозоната ръстът е едва 2% (спрямо пик от около 9% миналата година). Годишните ръстове при кредитите към нефинансовите предприятия и домакинствата са съответно 8,4% и 14%, а в еврозоната – 3% и 1,7%.
 
При лихвите се наблюдават по-големи прилики между случващото се у нас и еврозоната. Докато лихвените проценти за нефинансовите предприятия за месец май у нас са 3,77% и 4,01% за кредитите в левове (съответно до 1 млн. лв. и над 1 млн. лв.) и 4,92% и 5,35% за кредитите в евро (съответно до 1 млн. лв. и над 1 млн. лв.), в еврозоната композитният индекс за лихвите по кредитирането за бизнеса (покриващ различни типове заеми според матуритет и обем) е 4,57%.

ЕЦБ очаквано вдигна водещите си лихви

Лихвите у нас по жилищните кредити обаче остават далеч по-ниски – към месец май средният лихвен процент е 2,59%, като тази стойност е много близка до тези от последните месеци, т.е. се наблюдава стагнация. Композитният индекс за лихвите по жилищните кредити в еврозоната е 3,58%, а траекторията от средата на 2022 г. е възходяща. Една от възможните причини за ниските лихвени проценти при жилищното кредитиране у нас е високата ликвидност в банковата система, която държи ниски лихвите по депозитите. Това съответно се отразява на лихвите по жилищните кредити, които често у нас се изчисляват на база тези по депозитите.
 
Въпреки действията на ЕЦБ, както и тези на БНБ – припомняме, че от началото на юли задължителните минимални резерви у нас за привлечените средства от резиденти и нерезиденти са вече 12% – кредитирането у нас расте устойчиво и макар лихвите за нефинансовите предприятия да се доближават то тези в еврозоната, то тези по жилищните кредити стоят все още трайно ниски.

istock
istock

Според макроикономическата прогноза на БНБ от юни, годишният растеж на кредита към неправителствения сектор се очаква да се забави до 6,4% към края на годината и до 4,2% към края на 2024 г., което все още е значително по-голям ръст спрямо наблюдавания в еврозоната към момента. Тъй като България все още не е част от еврозоната, проучването за дейността на банките не включва родни респонденти, което не позволява да се проследи дали изобщо има промяна в нагласите за кредитиране и съответните стандарти и условия сред банките у нас, и ако има – в какви измерения и с какво темпо би се проявила, заключва анализът.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg