Кредити за над 442 млн. лева, изтеглени от домакинствата, е малко вероятно да бъдат изплатени навреме. С просрочие от над 180 дни са заеми на граждани за 737,7 млн. лева, а от 90 до 180 дни – за 167,4 млрд. лева, показват данните на БНБ към края на септември.

От въпросните кредити тези, обезпечени с недвижим имот, по които се бави плащането над 180 дни са за 134,5 млн. лева, а за такива на стойност 202,6 млн. лв. е малко вероятно да бъдат изплатени навреме. Потребителски заеми за близо 590 млн. лева също са в просрочие над 180 дни. Общо домакинствата обслужват редовно ипотеки за над 20,428 млрд. лева и потребителски заеми за 16,657 млрд. лева.

Още по-сериозни са сумите при необслужваните кредити на фирмите. Компаниите бавят над 180 дни заеми за 1,441 млрд. лева, а други 1,109 млрд. лева е малко вероятно да бъдат изплатени навреме. Общо фирмите обслужват кредити за над 44,668 млрд. лева, показват данните на БНБ.
 
В края на септември брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 4,12 млрд. лв. (при 4,10 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3,81% (при 3,80% в края на юни). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 3,06% в края на третото тримесечие (при 3,13% в края на второто тримесечие). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края.на септември е 2,04 млрд. лв. (при 2.07 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 1,95%.

БНБ: Българите не купуват имоти, за да ги отдават под наем

През третото тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 2,9 млрд. лв. (2,1%) и в края на септември достигат 141,3 млрд. лв. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1,9 млрд. лв., 4,5%) и на домакинства (с 1,8 млрд. лв., 2.4%). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 452 млн. лв., 10.7%), на сектор държавно управление (с 322 млн. лв., 7,7%) и на кредитни институции (със 134 млн. лв., 1,3%).
 

istock
istock

Към 30 септември 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 2,7 млрд. лв., с 1,2 млрд. лв. (80,5%) повече спрямо отчетената към 30 септември 2022 г. За деветте месеца на 2023 г. е реализиран нетен лихвен доход за 3,6 млрд. лв., който е с 1,3 млрд. лв. по-висок от отчетения за същия период на миналата година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 септември 2023 г. възлизат на 264 млн. лв. (при 352 млн. лв. към 30 септември 2022 г.).
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg