Към края на април печалбата на банковата система е 641 млн. лв. (при 484 млн. лв. за първите четири месеца на 2021 г.), показват последните данни на БНБ.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, намаляват с 19 млн. лв. (11.1%) спрямо 30 април 2021 г. и в края на април 2022 г. са 153 млн. лв.

В края на март 2022 г. регулаторният капитал на банковата система е 15.5 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 71.0 млрд. лв.

Съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система към 31.03.2022 г. е 21.88%, на капитала от първи ред е 21.39%, а на базовия собствен капитал от първи ред е 20.86%, като нивата остават значително над регулаторните изисквания и изискванията за капиталови буфери.

Нарастват кредитите за домакинства (с 400 млн. лв.), както и на фирмите - със 110 млн. лв.

Наесен банките вдигат лихвите

Увеличават се и депозитите в банките със 737 млн. лв. до 120.5 млрд. лв. Спестяванията на  домакинствата нарастват със 732 млн. лв., на сектор „Държавно управление“ - със 180 млн. лв., както и на кредитни институции - със 138 млн. лв.

istock
istock

Намаляват обаче депозитите на други финансови предприятия, както и на бизнеса - със 138 млрд. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на април е 16.3 млрд. лв. и спрямо края на март намалява с 452 млн. лв. (2.7%). През периода понижение е отчетено в натрупания друг всеобхватен доход и в неразпределената печалба.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg