Най-трайно е понижението при лихвите по потребителските левови заеми, които са най-ниски от 17 месеца насам.

Лихвите по кредитите продължават да намаляват. В края на юли най-голямо е понижението по левовите потребителски заеми, които поевтиняват за 17 пореден месец. В края на юли те са с 0.07 пр. пункта по-ниски и достигат 12.60%, показват данните на БНБ. При кредитите за потребление в евро има леко повишение. То обаче е незначително, защото се повишават от 10.69 до 10.71%.

При жилищните кредити в евро понижението е от 8.51% през юни до 8.43% през юли.  Средният лихвен процент по левовите жилищни кредити се повишава с 0.33 пр. пункта и в края на юли е 9.41%.

Бизнес кредитите също поевтиняват. На месечна база понижението при евровите заеми за фирмите е от 0.04 процентни пункта до 7.93%. Спрямо юли миналата година това е понижение от 1.33 процентни пункта.