Ново проучване показва европейски страни, в които личните заеми са най-достъпни,  като Люксембург е на първо място. Кредитните експерти на Lånea анализират данни от Trading Economics, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Numbeo, за да създадат индекс на европейските страни, които са най-достъпни за тези, които искат да вземат заем.

Анализът изчислява погасяването на кредита като процент от разполагаемия доход на човек след отчитане на разходите, заплатата и банковите лихви.

България е на 19-о място, като у нас заемът възлиза на малко над 27% от средния разполагаем доход за страната. Най-недостъпни са кредитите във Великобритания – 61% от дохода, Гърция – близо 60 на сто от заема и Черна гора – 50 на сто. От 36-те страни, включени в проучването, Ирландия е втората най-достъпна страна за лични заеми, а Дания е на трето място.

Мнозина ще се изкушат да получат заем, но в някои страни това ще ги постави в по-лошо финансово положение, отколкото ако не са взели заем, на първо място заради  високите лихви, ниските годишни заплати и нарастващите разходи за живот, посочат авторите на изследването.

На първо място като най-достъпна страна е Люксембург, където средният личен заем, който изплащат местните е 626,76 евро на месец, което се равнява на 18,98% от средния разполагаем доход – най-ниският процент в проучването. Данните са при среден разход за живот от 32 336 евро на година и средна годишна заплата от 71 989 евро, местните остават с приблизителен разполагаем доход от 3 302 евро на месец.

Ирландия е на второ място, като в страната средният заем се покрива от 19,27% от средния разполагаем доход, което се равнява на 399,59 евро на месец. Разходите за живот в Ирландия възлизат на 21 000 евро, приспаднати от средната заплата от 45 885 евро, се получава  приблизителен разполагаем месечен доход от 2 073 евро.

Крият ли информация банките за кредитите, които отпускат

На трето място е Дания, където процентът заема е 19,33% от средния разполагаем доход, което съответства на 469,53 евро на месец. Данните сочат, че в Дания приблизителният разполагаем доход е 2429 евро на месец, при среден разход за живот от 25 232 евро и заплата от 54 385 евро.
На четвърто място е Холандия с изплащане на личен заем от 19,53% от средния разполагаем доход, което се равнява на 373,92 евро на месец. В Холандия средният разход за живот е 19 972 евро, а средната заплата възлиза на 42 946 евро. Това осигурява приблизителен разполагаем доход от 1914 евро на месец.

istock
istock

Чехия завършва челната петица с изплащане на личен заем от 19,85% от средния разполагаем доход. Разходите за живот в страната са около 8 460 евро на година, а заплатата 18 357 евро, разкривайки приблизителен разполагаем месечен доход от 824 евро.

На шесто място е Швеция с изплащане на личен заем от 20,12% от средния разполагаем доход, което се равнява на 415,57 евро на месец.
Следваща на седмо място е Норвегия с изплащане на личен заем от 20,40% от средния разполагаем доход – същото като средно месечно плащане от 563,57 евро.

На осмо място е Естония с изплащане на личен заем от 20,50% от средния разполагаем доход, което съответства на 180,96 евро на месец.
Германия е на девето място с изплащане на личен заем от 22% от средния разполагаем доход, което възлиза на месечна сума от 346,24 евро.
 
Челната десетка завършва Белгия с изплащане на личен заем от 22% от средния разполагаем доход, което се равнява на 336,26 евро на месец, затвърждавайки страната като една от най-достъпните в Европа за теглене на личен заем.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase