Така наречените „бързи кредити“ са продукти, които биват предпочитани от някои потребители поради две основни причини – ускорена и облекчена като документация процедура по отпускане на сумата и занижени изисквания за кредитоспособност (за доказуем доход, за кредитна история, за обезпечение и други). Подобен вид кредитни продукти е с по-високо общо оскъпяване в сравнение с банковите заеми и със значително по-кратък срок на изплащане и често потребителите им осъзнават на по-късен етап, че са поели задължения, които натоварват бюджета им и обслужването на месечните вноски става невъзможно с времето, посочва Мария Павлова, експерт в Creditland.

Поради тази причина масовото запитване, което получаваме, е искане за обединяване на няколко задължения по бързи кредити (често и стоки на изплащане и кредитни карти с употребени лимити) и рефинансирането им чрез банков потребителски кредит с цел разсрочване на цялото задължение за по-дълъг период на значително по-ниска лихва, което от своя страна води до облекчаване на бюджета на кредитоискателя.

Възможността това да се реализира зависи от два основни фактора – редовност в изплащането на текущите кредитни задължения (да няма просрочия) и нетен месечен доход в размер, покриващ евентуална вноска по новоотпуснатият кредит, която вноска не надвишава 45-55% от чистия месечен доход. Статистически, по-малко от една четвърт от подобни запитвания завършват с желаното рефинансиране, именно поради настоящи просрочия или недостатъчен размер на доказуемите доходи. Затова следващите препоръки може да бъдат от полза за настоящи и бъдещи потребители на кредитни продукти.

Когато е спешно

Тук ключовият момент е личната реалистична преценка дали възникналата нужда от средства е поради инцидентен случай или е тенденция, т.е липсва финансова култура. Разликата е съвсем ясно откроима – при непредвидена ситуация, която може да се случи на всеки, спешно взетият кредит е един. След това потребителят може да го рефинансира при по-добри условия, ако в бързината не е подбрал изгоден продукт, да го изплати или погаси предсрочно. Ако нуждата да се „добавят“ средства към месечният доход е честа, очевидно доходът е недостатъчен за покриване на ежемесечните и обичайни разходи. При такъв системен недостиг, взимането на кредити от типа „до заплата“ е анти-решение, тъй като се повишават разходите, вместо приходите за идните месеци или години. В случая спешното всъщност е предвидимо и ако потребителят не намери начин да повиши доходите или да намали разходите си и продължи да взима кредити, опасността от влизане в дългова спирала е сериозна.
 

istock
istock

Какво е дългова спирала?
 
Най-общо казано, това е ситуация, в която се взима кредит, за да се погаси вноска по друг кредит, след това трети, за да погасят вноски по предходните, включително да се покрият обичайни текущи разходи и т.н. В резултат като месечен баланс, вноските по задълженията надхвърлят дохода, просрочените задължения се оскъпяват и с наказателни лихви и такси, а неплащаните рано или късно стават изискуеми по съдебен ред. Излизането от дългова спирала е тежък процес и в повечето случаи налага финансова помощ от близки, започване на втора работа, продажба на автомобил или имот.
 
Когато не е спешно
 
Планирайте. Например, ако имате нужда от средства за ремонт, отделете време и проучете всички възможности – какъв кредит и при какви условия биха ви отпуснали банки или небанкови институции, за какъв срок и какъв би бил размера на месечната погасителна вноска. Дори е препоръчително да започнете именно от въпроса: каква месечна вноска мога да си позволя, без да застраша бюджета си за месеци или години напред? Оттук, с изчисление на срока, лихвените и други условия в обратен ред, ще се получи оптималната сума на кредита за ремонт. Това е обичайна част от кредитната консултация, но ако сте се насочили към финансови институции, си заслужава да направите проучването сами – поискайте оферти, помолете да ви разяснят всички параметри, сравнете и изберете. Тогава можете без стрес да вземете информирано решение.

Внимавайте за съмнителни обяви за кредити

Когато потърсите кредитна консултация
 
За съжаление, част от клиентите, които търсят консултация, представят непълна или неточна информация за доходите, кредитните задължения и просрочията по тях, вероятно с надеждата, че няма да бъде извършена проверка на първоначално заявените данни. Но това не е възможно – данните в Централният кредитен регистър, в НОИ, НАП и т.н. са налични и всяка банка или друг кредитор ще провери, преди да одобри отпускане на кредит. Заради ограниченията, свързани със защита на личните данни, проверките не стават автоматично, но при установяване на разминаване, най-често следва отказ и резултатът е загуба на време, плюс следа в архива със запитвания на съответната финансова институция.

istock
istock

Друго срещано опасение на клиенти е предоставяне на информация за лични данни, финанси, имоти, семейно положение и др. Подобно притеснение е излишно, защото кредитните посредници гарантират конфиденциалност за всички данни и обстоятелства, свързани с клиентите им като предоставят данни само на банките и финансовите институции, чиито кредитни продукти предлагат единствено във връзка с търсеното кредитно финансиране от клиента им.

Предвид сериозността на повечето ситуации на клиенти с бързи кредити, е изключително важно да се обърнете своевременно към компетентен кредитен консултант. Информирайте се добре каква услуга заявявате и какво можете да очаквате. Важно е да се прави разлика между необвързан и обвързан кредитен посредник. Необвързаните кредитни консултанти предлагат услугите на преобладаващата част от банките у нас. Попитайте ги кои са техните банки-партньори и каква палитра кредитни продукти могат да предложат.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg