Средният лихвен процент по кредитите за нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, през септември спада с 0,04 пр. п. до 4,09 процента, а по тези над 1 млн. евро нараства с 0,57 пр. п. до 4,57 процента. Това съобщават от БНБ.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,21 пр. п. до 5,38 процента, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,42 пр. п. до 6,22 процента. През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,02 пр. п. до 3,49 процента, а по овърдрафта в евро - с 0,09 пр. п. до 5,31 процента.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 19,8 процента (87,2 млн. лв.) до 352,6 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 8,9 процента (65,1 млн. лв.) до 664,9 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава спад от 42,8 процента (277,7 млн. лв.) до 371,9 млн. лв.

Банките продължават да затягат кредитирането

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, остава на нивото от предходния месец и е 88,6 млн. лв., а обемът на новия бизнес по тези над 1 млн. евро нараства с 18,8 процента до 814,2 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро има намаление с 15,3 процента до 483,7 млн. лв.

За домакинствата през септември средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0,07 пр. п. до 8,59 процента, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,09 пр. п. до 9,12 процента.

istock

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент нараства с 0,04 пр. п. до 2,61 процента, а ГПР по тези кредити се повишава с 0,02 пр. п. до 2,91 процента. За година ГПР по жилищните кредити нараства с 0,25 пр. п.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0,02 пр. п. до 4,24 процента.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се увеличава с 0,02 пр. п. до 4,17 процента. През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,13 пр. п. до 14,89 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,02 пр. п. до 20,86 процента.

Каква сума трябва да имате, за да изтеглите ипотечен кредит

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове спада с 16,1 процента до 661,6 млн. лв., а на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 19,7 процента до 102,5 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява с 16,1 процента до 569,9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 25,7 процента до 130,1 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада с 22,7 процента до 17,8 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 19,1 процента до 3,4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се понижава с 20,2 процента до 15,1 млн. лв.

istock
istock

Според статистиката за нефинансовите предприятия средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове нараства с 0,63 пр. п. до 2,36 процента, а по тези в евро се изменя незначително до 2,12 процента през септември в сравнение с август. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се повишава с 0,01 пр. п. до 0,04 процента, а по тези в евро намалява с 0,01 пр. п. 0,04 процента.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 2,8 процента до 828,2 млн. лв., а по тези в евро – с 58,3 процента до 520,4 млн. лв.

За домакинствата през септември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0,10 пр. п. до 0,63 процента, а по тези в евро – с 0,26 пр. п. до 1,04 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0,01 процента.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове спада незначително до 0,10 процента, а по тези в евро запазва нивото си от 0,15 процента.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява със 17,7 процента до 187,9 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 24,1 процента до 166,1 млн. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg