И през третото тримесечие броят на банките в еврозоната, които обявяват, че затягат вътрешните си насоки или критерии за одобрение на заеми (т. нар кредитни стандарти) е по-голям от този на кредитните институции, заемащи обратната позиция. Това показва новото проучване за банковото кредитиране (Bank Lending Survey, BLS) на Европейската централна банка (ЕЦБ), обяви в съобщение институцията.

Нетният дял на банките, отчитащи затягане, се забави леко в сравнение с предходното тримесечие (12 процентни пункта след 14 проценкти пункта през второто тримесечие на 2023 г.), но беше малко по-висок от очакванията на банките през предходното тримесечие, се посочва още в съобщението.

Каква сума трябва да имате, за да изтеглите ипотечен кредит

Затягането на условията за кредитиране от пролетта на 2022 г., когато ЕЦБ започна да увеличава своите основни лихвени проценти, е "значително, което е в съответствие с продължаващото отслабване на динамиката на кредитирането", допълват от ЕЦБ. "Нетният дял на банките, отчитащи затягане, се забави леко в сравнение с предходното тримесечие, но беше малко по-висок от очакванията на банките през предходното тримесечие".

Банките също отчитат по-нататъшно нетно затягане на своите кредитни стандарти за жилищни заеми за домакинства и потребителски кредити и други заеми за домакинствата (нетни проценти съответно от 11 на сто и 16 на сто).

iStock

От ЕЦБ коментират, че в двата случая това силно надхвърли предишните очаквания. Темпът на нетно затягане при жилищните заеми дори се ускори в сравнение с второто тримесечие, докато се забави леко при потребителските кредити и другите заеми.

За това допринасят по-високите възприятия за риск, свързани с икономическите перспективи и конкретната ситуация на кредитополучателя, по-ниската толерантност към риска и по-ниските ликвидни позиции на банките.

За четвъртото тримесечие на 2023 г. банките от еврозоната предвиждат по-нататъшно, макар и по-умерено, нетно затягане на кредитните стандарти за заеми за фирми и като цяло непроменени кредитни стандарти за заеми за домакинства за покупка на жилище. По отношение на потребителските кредити банките от еврозоната очакват по-нататъшно значително нетно свиване.

Как българите могат да вземат кредит в чужбина

Банките отново отчетоха значително нетно намаление на търсенето от страна на фирмите на заеми или теглене на кредитни линии през третото тримесечие на 2023 г., както и намаление на търсенето на жилищни кредити и търсенето на потребителски кредити и други кредити за домакинствата. Подобно на последните тримесечия, спадът на нетното търсене беше значително по-силен от очакванията на банките, движен главно от по-високите лихвени проценти, както и от по-ниските инвестиции в фиксиран капитал за фирмите и по-ниското доверие на потребителите и влошаващите се перспективи на жилищния пазар за домакинствата.

Нетният процент на банките, отчитащи спад в търсенето, беше по-сдържан в сравнение с последните тримесечия, през които бяха отбелязани най-ниски нива от началната дата на проучването през 2003 г. За четвъртото тримесечие на 2023 г. банките очакват допълнителен нетен спад в търсенето на всички категории заеми, макар и по-слабо изразени в сравнение с третото тримесечие.

istock
istock

Кредитните институции от еврозоната съобщиха, че (повишаването на - бел. ред.) основните лихвени проценти на ЕЦБ са имали допълнително значително положително въздействие върху техните нетни лихвени маржове през последните шест месеца, въпреки че се очаква това въздействие постепенно да отслабне през следващите шест месеца.

Въпреки че банките отчитат положителен ефект върху общата си рентабилност, има значително увеличение на дела на банките, отчитащи отрицателно въздействие от решенията на ЕЦБ относно лихвените проценти върху обемите на кредитирането, в съответствие със значителното отслабване на динамиката на кредитирането. Освен това банките съобщиха за допълнително отрицателно въздействие чрез по-високи нужди от провизии и обезценки, се посочва в анализа на ЕЦБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg