Лихвите по потребителските кредити в евро паднаха до 7.09%, показват последни данни на БНБ. Срещу такъв годишен процент на разходите (ГПР), банките са отпускали кредити за потребление през декември, в който освен всички лихвени плащания по кредита се включват и всички такси, комисионни и разходи за сметка на клиента. През декември 2014 г. лихвата за заеми в евро е била почти 9%, при което се отчита спад с почти 2 на сто.

Леко поевтиняване отчитат и потребителските заеми в левове – 0.66%. Така през последния месец на отминалата година лихвата е 12.47%, а през декември 2014 г. процентът е бил 13.13%. Спрямо ноември на 2015 г. обаче лихвата за потребление в левове се е повишила с 0.7%.

Жилищните заеми в левове също поевтиняват. ГПР за една година е паднал от 6.77% до 5.91%.

Ипотеките в евро също са поевтинели, като новият лихвен процент е 6.54% при 7.35% през декември 2014 г.

БНБ отчита също сериозен годишен спад на лихвите за големите заеми на фирми– тези на стойност над 1 млн. евро. Ако сме изтеглили заем в левове през декември на 2014 г. лихвата, която трябва да платим е 6.77%. За същия заем през декември трезорите са искали лихва от 5.30 на сто.

При аналогичния заем, но договорен в евро, лихвите са намалели от 5.62% през последния месец на 2014 г. до 4.52% през декември на 2015 г.

За корпоративните заеми до 1 млн. евро намалението е от 1.14% при заем, изтеглен в левове и понижение от 1.44 на сто при кредит в евро. За съжаление при депозитите също се наблюдава спад на лихвите. От 2.63% лихва за депозит в левове през 12-ия месец на 2014 г., процентът за декември е 1.48. Намаление има и при депозитите в евро – 0.99%

Лихвите при депозитите на нефинансовите предприятия са паднали почти двойно за 1 година.