Лихвите по жилищните кредити продължават плавно да спадат от началото на 2019 г., сочат данни на Асоциацията на банките в България (АББ).

В края на първото тримесечие средната стойност на лихвите по жилищните кредити в левове се понижава до 3.19% в сравнение с 3.25% три месеца по-рано, а в евро спадът е от 3.63 % при 3.58% в края на предходното тримесечие.

Лихвите по кредитите за домакинства запазват достигнатите през последните тримесечия сравнително ниски стойности, докато по фирмените заеми бележат увеличение спрямо предходното тримесечие.

Средната лихва по потребителските кредити в левове се понижава до 8.07%, спрямо 9.08% в края на четвъртото тримесечие на 2018г.

В евро обаче на тримесечна база е отчетен ръст до 4.46% в сравнение с 3.78%.

Към края на третия месец годишният процент на разходите (ГПР), който освен лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с кредита, се понижава до 3.54% за жилищните кредити в левове и нараства до 3.98% за тези в евро.

Нивото на ГПР при потребителските кредити в левове е 9.91% и 4.85% за тези в евро, при 11.39% и 4.08% в края на предходното тримесечие. Средният лихвен процент по новоотпуснатите кредити за нефинансови предприятия в левове нараства до 3.55%, а по евровите кредити – до 3.68%, в сравнение с 3.48% и 2.91%, съответно, спрямо края на предходното тримесечие. При фирмените кредити в долари повишението е до 4.35% от 4.26%.

През първото тримесечие е отчетен 0.13% спад в лихвите по депозитите в левове. В сравнение с последното тримесечие на 2018 г. този спад е 0.21%. По новодоговорените депозити в евро обаче понижението е със 7% до 0.16% от 0.23% към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. По депозитите в евро има ръст на тримесечна база с 3 пункта до 0.05% от 0.02% към края на декември 2018г.

В края на първото тримесечие на 2019г. средният лихвен процент по депозитите е 0.06% за нефинансовите предприятия - същата цифра, каквато е била и към 31 декември 2018 г.

По ниво на безработица, България се нарежда на 11-то място сред страните в Европейския съюз (ЕС), като то паднало до 4.7%, което е по-ниско от средното за Общността, а в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) сме пети. Броят на безработните у нас е 157 хил. души, което е с 5 хил. по-малко в сравнение с предходното тримесечие.

Делът на младежите без занимание (под 25-годишна възраст) е нараснал до 12.8%.

Частното потребление и инвестициите на компаниите през последното тримесечие на 2018 г. пък доведоха до 3% ръст на БВП, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Потреблението на домакинствата и нетърговските организации се е повишило с 2.5% и е допринесло с 1.4% за БВП. Освен тях, правителственото потребление също е спомогнало за развитието на икономиката с 6.8% ръст. Приносът на инвестициите пък е 1.2%. Средният растеж за ЕС за периода октомври-декември 2018г. е 1,5% на годишна база, а този в Еврозоната–1,2%.

Очакванията са през първото 6-месечие БВП на страната да продължи да расте, прогнозират от Българска народна банка (БНБ). Основен принос за това ще има вътрешното търсене, очакваното нарастване на правителствените инвестиции и в по-малка степен ще тежи частното потребление.

Според БНБ рискове за забавен растеж има основно заради външни фактори като несигурност за икономическия растеж на някои важни за България търговски партньори, възможността за излизането на Великобритания от ЕС, както и потенциалното въвеждане на нови външнотърговски протекционистични мерки. Вътрешен фактор ще е динамиката на съфинансираните от ЕС и от националния бюджет публични инвестиции.