От КТ "Подкрепа" заявиха, че банковия сектор в страната затъва заради ръста на необслужваните кредити. Лидерът на синдиката Константин Тренчев отново призова премиера да отстрани финансовия министър Симеон Дянков.

"Имаме информация, че необслужваните кредити се повишават драматично, и че в 7 банки те вече са над 30%, а в една от тях са над 35. Това не може да не ни притеснява. Аз ви казвам, че за мен, неправилната икономическа, финансова политика е причина за това. И съм поискал много пъти и от премиера да смени финансовия министър, защото за мен тази финансово-икономическа политика е неправилна."

По информация на синдиката, държавата отново е натрупала дългове от половин милиард лева към бизнеса и възстановяването на ДДС отново се забавя повече от позволеното.