Днес ЕБВР подписа три кредитни линии на обща стойност 350 милиона евро с дъщерните банки на Националната Банка на Гърция (NBG) в България, Румъния, и Сърбия, предназначени за кредитиране на предприятията в съответните страни.

В рамките на споразумението Обединена българска банка ще получи 150 млн. евро, Банка Румъняска ще получи 100 млн. евро и Войводжанска банка ще получи 100 млн. евро ново финансиране от ЕБВР.

Трите банки получават средносрочни средства от ЕБВР в подкрепа на тяхната структура на финансиране, за диверсифициране и удължаване на срочността на техните пасиви и увеличаване на кредитирането към икономиката.

"ЕВБР е удовлетворена от разширяването на сътрудничеството си с дъщерните банки на Националната банка на Гърция в региона, тъй като подкрепата на банките и реалния сектор на икономиките на България, Румъния и Сърбия е от важно значение за подпомагане на икономическото възстановяване. Проектът ще осигури непрекъснат поток от кредити към частните компании, опериращи в тези три страни, което е жизненоважно за поощряване на развитието в трудните макроикономически условия", каза Ник Тесейман, управляващ директор Финансови институции, ЕБВР.

"NBG и ЕБВР са дългогодишни бизнес партньори в региона и са инвестирали съвместно значителни суми в местните икономики посредством банковия сектор. Като част от Виенската инициатива, NBG е удовлетворена от поредната съвместната инициатива с ЕБВР за подпомагане на ръста в тези страни, чиито икономики се възстановяват от кризата" каза Агис Леопулос, главен мениджър Международна дейност в NBG.

Този пакет от кредити, всеки от които ще бъде предоставен в два равни по размер транша, е част от съвместния план за действие на международните финансови институции и следва други подобни линии, предоставени през последните 18 месеца на дъщерни дружества на големи западно-европейски стратегически банкови групи, които оперират в региона.

Съгласно този съвместен план, който беше приет през февруари 2009 година, ЕБВР, Световната банка и Европейската инвестиционна банка се ангажираха да предоставят 24.5 милиарда евро в рамките на две години за подпомагане на икономиките на страните от Източна Европа посредством банковия сектор.